psychická odolnost v každodenním životě

Budujte svou psychickou odolnost. Odměnou vám bude méně stresu a lepší zdraví

Psychická pohoda
Život přináší neustálé výzvy a nejistoty. Schopnost být psychicky odolný a vyrovnávat se s obtížnými situacemi je pro psychické zdraví a celkovou životní spokojenost klíčová. Zatímco někdo zvládá stres lépe, pro jiného jsou stresové situace velkou výzvou. Psychickou odolnost je však možné zvyšovat. Jak? Na to se podíváme v tomto článku.

Duševní pohodu tolik neovlivňuje množství náročných situací, jako spíš naše schopnost jim čelit. Je proto dobré pracovat na své psychické odolnosti a naučit se vypořádat s životními překážkami.

Co je to psychická odolnost

Psychická odolnost je schopnost efektivně zvládat zátěž a vypořádat se s životními problémy a výzvami. Je to dovednost, která není vrozená, ale může být aktivně rozvíjena a posilována. Psychicky odolní lidé dokážou čelit náročným situacím a rychle se z nich vzpamatovat, umějí se přizpůsobit změnám, věří v možnosti nalezení řešení problémů a překonání výzev. Psychická odolnost také zvyšuje odvahu zkoušet nové věci a přispívá k celkové životní spokojenosti.1


Vlastnosti, které umožňují zvládání životních událostí 

 • osobní účinnost (self efficacy): víra člověka ve vlastní schopnosti potřebné k řešení problému nebo dosažení cíle
 • nezdolnost (resilience): schopnost vyrovnávat se s překážkami a nepříznivými životními podmínkami
 • sebedůvěra
 • teorie místa kontroly (locus of control): schopnost orientovat se ve světě i v sobě samém2

Nedostatek psychické odolnosti

Nedostatek psychické odolnosti se může projevovat různými způsoby a má vliv na celkovou kvalitu života. Málo odolní lidé jsou často ve stresu, mají sklony k pesimismu, obtížně se vyrovnávají s běžnými životními výzvami, hůře se přizpůsobují změnám a podléhají tlaku při krizových situacích. Potíže mají i v mezilidských vztazích, kdy hůře zvládají hádky, projevují své emoce a nemají dostatek iniciativy k řešení problémů.

Tipy, jak zvýšit psychickou odolnost

1. Trénink frustrační tolerance
Frustrační tolerance3 představuje naši schopnost vystavit se něčemu nepříjemnému. Pokud jsme psychicky odolní, malé frustrace nás nerozhodí z rytmu. Schopnost odložit uspokojení a vystavit se tak krátkodobé frustraci je důležitou psychologickou vlastností. Pokud si občas dopřejete malé nepohodlí, získáte zkušenosti s jeho zvládnutím a postupně dojde k tzv. psychické imunizaci. „Naočkujete“ se zkušenostmi pro případné těžší situace, které mohou nastat.

U dětí ji můžete trénovat tak, že cca 15 minut nedostanou to, o co vás žádají. Např.: „Pohádku pustíme, až si uklidíš hračky v pokojíčku.“

I dospělí svou frustrační toleranci mohou trénovat tak, že si nedopřejí něco příjemného hned, ale až když vykonají jistou povinnost. Pro zvýšení psychické odolnosti je také dobré si občas dopřát něco nepříjemného, ale užitečného – např. studenou sprchu.4

2. Mějte nadhled a buďte objektivní
S podobným problémem už jste se setkali? Zvládnete ho i teď.

3. Buďte otevření změnám
Život přináší změny, naučte se je přijmout. Je dobré vědět, co je pro vás důležité, zároveň ale na tom netrvat v každé situaci a za každou cenu.

4. Postavte se k tomu čelem
Rozeberte si problém a zkuste navrhnout kroky, které bude třeba vykonat. Trénink v řešení problémů může zlepšit vaši schopnost racionálně a klidně reagovat na náročné situace.

5. Starejte se o sebe
Je důležité umět pečovat o vlastní fyzické a duševní zdraví, abyste mohli být odolnější. Pravidelná cvičení, relaxační techniky, meditace, dostatek spánku a správná strava jsou klíčové pro udržení psychické odolnosti. Buďte také vděční a všímaví k sobě i okolí.

Tip pro vás: Jak trénovat psychickou odolnost? Vyzkoušejte publikaci Životem s lehkostí. Je určená všem, kdo chtějí zvládat výzvy s větším nadhledem a lehkostí a mají chuť na sobě pracovat. Propojuje praktické tipy s prostorem pro vlastní zamyšlení.

psychická odolnost předškolního dítěte

Jak budovat psychickou odolnost u dětí

Čím dříve začínáme budovat psychickou odolnost, tím lépe. Je to proces, který vyžaduje trpělivost a podporu. Děti se učí zkušenostmi, a proto je důležité vytvářet prostředí, které podporuje jejich psychický rozvoj a umožňuje jim postupně zvládat životní výzvy.

Co můžeme jako rodiče udělat?

 • Přijměte dítě takové, jaké je.
 • Buďte pro dítě oporou, na kterou se může spolehnout.
 • Dovolte mu zkoušet nové věci a prozkoumávat svět.
 • Určete pravidla, dejte mu jasné mantinely toho, co smí a co ne.
 • Posilujte jeho sebevědomí, chvalte ho a přistupujte k němu tak, že může dokázat, co si přeje.
 • Mějte přiměřené nároky – není dobré nechat dítě růst jako dříví v lese, zároveň ho ale nepřetěžujte.
 • Buďte dobrým vzorem. Abyste vybudovali psychickou odolnost dítěte, musíte pracovat i na sobě. Vaše psychická vyrovnanost a stabilita je klíčová pro to, abyste vychovali šťastné dítě.

Výhody zvýšení psychické odolnosti

 • Lepší zdraví: Psychicky odolní jedinci bývají méně nemocní – jde zejména o nemoci srdce, cukrovku, potíže s trávením nebo bolesti hlavy.
 • Méně deprese a úzkosti: Vysoká psychická odolnost má vliv i na rozvoj deprese a úzkosti. Pokud se v náročných situacích neutápíme a díváme se na ně s nadhledem, snižuje se tím i riziko rozvoje psychických onemocnění.
 • Úspěchy v práci i osobním životě: Psychicky odolní lidé jsou úspěšnější v práci a mají také spokojenější vztahy, ať už s rodinou, kolegy, či přáteli.

Zdroje:

1. Čo je psychická odolnosť a ako ju podporiť u dieťaťa? EDUworld. Dostupné z: https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/6982/co-je-psychicka-odolnost-a-ako-ju-podporit-u-dietata
2. Co je psychická odolnost. Šance dětem. Dostupné z: https://sancedetem.cz/co-je-psychicka-odolnost
3. HARAZDÍROVÁ, Tereza. Frustrační tolerance ve vztahu k strategiím zvládání stresu a místu regulace. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Psychologický ústav. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/nbubw/Diplomova_prace_Tereza_Hrazdirova.pdf
4. Psychická odolnost. Potulky psychológiou. Dostupné z: https://potulkypsychologiou.sk/psychicka-odolnost/
5. Základní principy výchovy k psychické odolnosti. Šance dětem. Dostupné z: https://sancedetem.cz/zakladni-principy-vychovy-k-psychicke-odolnosti
6. PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2016. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/ped/podzim2020/SPp610/Psychologie_lidske_odolnosti_2_JK_vodoznak__22_.pdf

Foto: Pexels.com