AXA Patalie.cz Patalie.cz pojistka proti nudě
f

Odebírejte náš newsletter

Nic to nestojí a už vám nikdy neuteče žádný prima článek.
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

hledat

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 1. Obecná ustanovení 1.1. Vyplněním údajů na webové stránce www.patalie.loc souhlasí subjekt údajů („Subjekt“) se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo Subjektu („Údaje“). Správcem údajů je […]

Souhlas se zpracováním osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

1. Obecná ustanovení

1.1. Vyplněním údajů na webové stránce www.patalie.loc souhlasí subjekt údajů („Subjekt“) se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo Subjektu („Údaje“). Správcem údajů je společnost Havas Worldwide Prague a.s., se sídlemLetenské sady 1500/80 (Expo 58) 170 00 Praha, Holešovice, IČO: 630 79 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3138 („Správce“), případně jiná třetí osobou pověřena Správcem („Zpracovatel“).

2. Účel zpracování údajů

2.1. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely Zpracovatele, zejména pro zasílání obchodních sdělení Subjektu prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy Subjekt přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly tato obchodní sdělení nadále zasílány, jinak na dobu neurčitou („Účel“).

3. Zpracovatel Údajů

3.1. Zpracovatelem Údajů jsou následující společnosti:
a) AXA Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000, IČO: 256 72 703, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002
b) AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000, IČO: 618 59 524, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831
c) AXA pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000, IČO: 281 95 604, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826
d) AXA penzijní společnost a.s., se sídlem Úzká 488/8, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 618 59 818, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692
e) AXA investiční společnost a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000, IČO: 645 79 018, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
f) HelliT, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 288 15 548, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190487.

4. Způsob zpracování Údajů

4.1. Údaje mohou být zpracovány Správcem a Zpracovatelem za použití manuálních nebo automatizovaných způsobů zpracování. Správce prohlašuje, že bude Údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném k naplnění Účelu a zpracovávat je pouze v souladu s Účelem, k němuž byly shromážděny.

5. Práva Subjektu

5.1. Poskytnutím Údajů Správci bere Subjekt na vědomí, že Údaje poskytl dobrovolně, na dobu neurčitou, případně do doby dle článku 2.1 tohoto dokumentu.
5.2. Subjekt dále bere na vědomí, že mu přísluší práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona
5.3. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména:
a) právo přístupu k Údajům;
b) právo požadovat úpravu Údajů; a
c) právo kdykoliv souhlas se zpracováním Údajů bezplatně odvolat.

Příručky ke stažení
obrazek

Jak si užít letní tábor

Stáhnout
obrazek

Výluky z cestovního pojištění

Stáhnout
obrazek

Jak si udržet zdravý rozum

Stáhnout