Je vám úzko z dnešního světa? Kdy je třeba aktivně řešit úzkost a její příznaky?

Psychická pohoda
Úzkost patří k přirozeným lidským emocím. Uplynulý rok 2022 však mnohým přinesl do života více úzkosti, než na co jsme běžně zvyklí. Pokud vás úzkost a její příznaky dlouhodobě svírají tak, že se nemůžete nadechnout, možná trpíte úzkostnou poruchou.

Po tom, co jsme si konečně trochu vydechli po covidové pandemii, nás zasáhl válečný konflikt nedaleko našich hranic a další krize na sebe nedaly dlouho čekat. Za posledních pár let jsme se museli vypořádat s několika nečekanými zásahy do běžného fungování naší společnosti. Mnohým tyto události a z nich plynoucí stresové situace způsobily nejen další vrásky, ale také psychické problémy. Život v neustálém stresu může být jednou z příčin vzniku úzkostí a zhoršení jejich příznaků.

Co je to úzkost

Představuje kombinaci strachu, obav a zlých předtuch. Stejně jako stres je i úzkost přirozená lidská emoce, která funguje jako obranný mechanismus a ve vypjatých situacích nám pomáhá přežít. Úzkost a její příznaky zažil někdy každý z nás a není to nic příjemného. Může být krátkodobá – akutní (před zkouškami, pohovorem, důležitou prezentací…) nebo dlouhodobá (rodičovství, rozvod, finanční problémy…). Neměla by překročit únosnou mez. V takovém případě hovoříme o úzkostných poruchách.

Příznaky úzkosti

Projevuje se pocitem ohrožení a napětí s různou intenzitou od neklidu po paniku. Úzkost často doprovází fyzické příznaky:

 • pocení,
 • bušení srdce,
 • zrychlené dýchání,
 • tlak na hrudi,
 • pocit nevolnosti,
 • chvění rukou.

Většinou tyto stavy netrvají příliš dlouho. Jakmile odezní příčina úzkosti, zmizí i její příznaky.

V extrémních případech, kdy mozek hlásí ohrožení smrtí nebo extrémní (i psychickou) bolestí, může mít úzkost a její příznaky podobu záchvatu paniky, kdy je strach enormní a s ním fyzické projevy. V takovém případě je mozek přesycen, nezvládá vstřebávat další informace a vypíná některé funkce. Může přechodně vyřadit zrak, paměť, nebo dokonce může dojít ke ztrátě vědomí.

Čím více si připustíme, že je pro nás situace nepříjemná nebo ohrožující, tím větší bude i úzkost a její příznaky.

projevy úzkosti

Kdy úzkost přechází v úzkostnou poruchu?

 • Pokud nepříjemné stavy úzkosti přetrvávají i po odeznění situace, která ji měla vyvolat.
 • Pokud jsou úzkost a její příznaky příliš intenzivní až neúnosná.
 • Pokud je reakce na podnět výrazně přehnaná.
 • Pokud člověku brání v normálním fungování.

Tyto chronické stavy (dříve nazývané neurózy) diagnostikuje a léčí psychiatr mnohdy ve spolupráci s psychologem nebo psychoterapeutem. Postihují přibližně 25 % populace, někdy bývají označovány jako neinfekční pandemie 20. století. (Zdroj)

Mezi nejčastější úzkostné poruchy patří:

Příznaky úzkostné poruchy

Psychické příznaky úzkostných poruch se překrývají s projevy deprese. Fyzické příznaky mnohdy způsobují, že jsou úzkosti zaměňovány např. za srdeční, infekční, cévní, neurologické a další onemocnění. Symptomy se liší podle druhu a závažnosti úzkostné poruchy.

Psychické projevy:

 • Strach, obavy, úzkost
 • Deprese
 • Fobie
 • Obsese
 • Nesoustředěnost a podrážděnost
 • Poruchy spánku, únava

Fyzické projevy:

 • Obtížné dýchaní
 • Bušení srdce, bolest na hrudi
 • Nechutenství, zvracení, průjmy
 • Výpadky senzorických funkcí
 • Návaly horka, pocení

(Zdroj)

záchvat úzkosti příznaky

Co zhoršuje úzkost

Spouštěče jsou u každého individuální, může jimi být téměř cokoliv. Často se jedná o nepříjemné situace, místo, obavy. Úzkostné myšlenky pak při spouštěči naskakují automaticky, což neovlivníme. Můžeme však ovlivnit, jak k celé situaci přistoupíme a jak ji zvládneme. Většinou si chceme pomoci tím, že se nepříjemné situaci snažíme vyhnout. Tak však nezjistíme, že situaci můžeme zvládnout, a problém narůstá. Úzkost i její příznaky také zhoršuje stav vyčerpání, stres, nedostatek spánku a odreagování.

Ze začátku úzkost přichází jen občas. Pokud se však vyhneme zvládnutí situace, která ji vyvolává, bude se úzkost rozšiřovat naším životem a narůstat do obřích rozměrů.

Věděli jste, že rizikovou skupinou, která je často zasažena úzkostnými stavy až depresemi, jsou ženy těhotné a po porodu? Úzkostné poruchy se v tomto náročném životním období objeví nebo zhoršují ty stávající. Je třeba těmto stavům věnovat zvýšenou pozornost. Mohou mít negativní dopad nejen na matku, ale i na dítě.

Kdy je potřeba vyhledat odbornou pomoc

Jakmile vás úzkosti a jejich příznaky začnou v jakémkoliv ohledu omezovat a narušovat vaše běžné fungování, vyhledejte odbornou pomoc. Můžete se obrátit psychologa nebo na některou z krizových linek.

Nejčastěji se úzkostné poruchy léčí pomocí kognitivně behaviorální terapie. Je však možné, že někomu pomůže už to, že si promluví s někým, kdo ho vyslechne a nasměruje k lepšímu pochopení aktuálního stavu mysli.

Je třeba také vyloučit somatická onemocnění, která mohou mít podobné projevy jako úzkostné poruchy.

Jak zatočit s úzkostmi

Ke zmírnění úzkostí a jejich příznaků pomáhají meditace, relaxační a dechová cvičení, pravidelné pohybové aktivity, které odbourávají stres. Zásadní je najít si něco, co vám bude dělat radost. Cokoliv, co pomůže snížit napětí a přispěje k celkovému uvolnění. Vyvážená strava a dostatek spánku rovněž podpoří fyzickou i duševní pohodu. Nezapomínejte: pozitivní mysl – půl zdraví!

Foto: Pexels.com