Jak si vybudovat zdravou míru empatie?

Psychická pohoda
Někteří z nás prožívají bolest a emoce ostatních stejně, jako by něco podobného prožívali sami. Jiní se nedokážou vcítit do pocitů druhých a často reagují nevhodně nebo potíže ostatních bagatelizují. Řeč je o míře empatie a ani jeden extrém není příliš dobrý. V článku se podíváme na to, jak s empatií pracovat.

Co je to empatie? Za empatii označujeme schopnost vcítit se do druhých. Pomáhá nám pochopit jednání ostatních a jejich motivace, které k jednání vedly. Díky empatii můžeme snáze reagovat na pocity a potřeby ostatních.

Empatie se rozvíjí od dětství

Empatie je částečně vrozená a částečně naučená. Podílejí se na ní geny rodičů, ale i proces socializace. K rozvoji empatie je klíčová výchova a hodnoty přejaté od rodičů, vrstevníků i společnosti. Míru empatie také ovlivňují prožité zkušenosti, kterými si v životě procházíme. Mohou to být například různé krizové situace, ale i kontakt s jinými kulturami.

Typy empatie
- Kognitivní empatie – schopnost vnímat a chápat emoce a perspektivu druhých
- Afektivní/emocionální empatie – schopnost sdílet pocity druhých
- Empatická/soucitná účast – kombinace obou předchozích – porozumění druhým, sdílení jejich emocí a nabídka účasti na jejich emocích1

empatická komunikace

Přehnaná empatie

Jsou lidé, kteří potřeby ostatních stavějí nad ty své. Je pro ně důležité, aby se ostatní kolem cítili dobře, a to i za cenu toho, že se oni budou cítit hůř. Tím, jak do sebe nasávají negativní pocity druhých, mnohdy i pocity beznaděje, mohou trpět úzkostmi. Poznáváte se v tom? Dejte si pozor, abyste se v potížích druhých neutopili. Mohli byste také snadno vyhořet. Jak se svou empatií pracovat?

- Stanovte si hranice. Je v pořádku, pokud se chcete soustředit na sebe a nechcete prožívat starosti druhých. Je v pořádku, když v situaci, kdy bude třeba kamarádka chtít s vámi řešit svoje problémy, říct: „Dneska jsem příliš unavená, můžeme si o tom promluvit zítra?“

- Buďte empatičtí především k sobě. Berte své pocity vážně a všímejte si toho, jak se cítíte a co potřebujete. Tím, že si budete vědomi, jak se sami cítíte, budete mít ještě dostatek síly se věnovat ostatním a být jim oporou.

- Nejste odpovědní za pocity druhých. Věřte, že vy nemůžete za to, že je někdo smutný nebo naštvaný. Každému pomoci nemůžete, tak na sebe nevztahujte tíhu celého světa.

- Naučte se oprostit od emocí druhých. Tím, že se budete trápit problémy ostatních a přemýšlet nad nimi celou noc, ničemu a nikomu nepomůžete. Naučte se s emocemi pracovat. Pokud budete mít s někým náročnou diskuzi, jděte poté třeba do přírody, několikrát se nadechněte a od emocí se zkuste oprostit. Jen tak načerpáte novou sílu být zde znovu pro druhé.


Temní empatici

Setkali jste se s tímto označením? Podle výzkumů jsou to lidé, kteří mají temné povahové a osobnostní rysy, ale zároveň vykazují nadprůměrné empatické schopnosti. Temní empatici dokážou ubližovat a manipulovat s druhými, mají zlomyslný humor a vyvolávají pocity viny. Mají tendenci být velmi společenští a mají silné sociální dovednosti, což druhým znemožňuje rozpoznání jejich stinné stránky.2


Nedostatek empatie

Někomu jde vcítit se do druhých jednoduše, pro jiného může být rozklíčování pocitů ostatních obtížné. Nedostatek empatie se přitom odráží i ve vztazích. Lidé se vám budou méně svěřovat se svými problémy a udržování vztahů nebo jejich zakládání může být složité. Empatie se ale dá naučit.

Pět tipů, jak si vybudovat zdravou míru empatie

1. Nestáčejte konverzaci neustále k sobě
I když máte pocit, že vaše problémy jsou větší než problémy ostatních, neříkejte to nahlas. Každý prožíváme bolest individuálně a nemá smysl se porovnávat v tom, kdo z nás to má horší. Pokud se vám někdo svěří s tím, že nepůjde do práce, protože se necítí dobře, nezačněte mu tvrdit, že to vy jste zvládli pracovat i s chřipkou. Raději kolegovi popřejte rychlé uzdravení.

2. Naslouchejte
Někdy je složité při rozhovoru udržet pozornost a nezačít stáčet konverzaci jinam. Je v pořádku druhého přerušit, pokud něčemu, co říká, nerozumíte. Druhý bude vědět, že ho skutečně posloucháte. Občas pokývejte hlavou a udržujte oční kontakt.

3. Ptejte se na pocity druhých
Pokud vám na někom záleží, ptejte se na jeho pocity. Otázkami typu „Jak se cítíš? Jsi v pořádku? Mohu pro tebe něco udělat?“ ukážete, že se o druhého a jeho problémy skutečně zajímáte, jste tam pro něj a není vám lhostejné, jak se cítí.

4. Bavte se s odlišnými lidmi
Čím více mluvíme s lidmi s odlišným pohledem na věc, tím více to pro nás může být obohacující a získáme větší šanci odlišným lidem porozumět. Nemusíte jejich názory přejímat za své, ale uvědomíte si, že každý má jinou zkušenost, vyrůstal v jiném prostředí, a proto jsou jeho názory jiné.

5. Opusťte svou bublinu
Tato rada úzce souvisí s předchozím bodem. Čím víc nových zážitků zažijeme, tím lépe porozumíme světu kolem sebe. Cestujte, abyste pochopili jiné kultury, a zjistíte, že lidé z různých koutů světa se mohou na život dívat zcela jinak než my. Vyzkoušejte například nějaký nový sport, poznáte nové zážitky a emoce, které vám pomohou lépe porozumět emocím druhých.

Zdroje:

1. Co je a co není empatie. Mindset Mentors. Dostupné z: https://www.mindsetmentors.eu/blog/co-je-a-co-neni-empatie
2. How to Spot a Dark Empath. PsychCentral. Dostupné z: https://psychcentral.com/health/what-is-a-dark-empath#how-dark-empaths-think
3. SEITL, M., CHARVÁT, M., JUŘICOVÁ, K. Česká verze škály emocionální empatie. E-Psychologie. Dostupné z: https://e-psycholog.eu/pdf/seitl_etal.pdf

Foto: Pexels.com

Prémiový článek

Čtěte dál ZDARMA!

Stačí jednoduchá bezplatná registrace vaší
e-mailové adresy a získáte přístup ke kompletnímu obsahu webu. Po přihlášení budete získávat body a za ně čerpat další výhody – slevy na pojištění UNIQA a služby a zboží našich partnerů.
Registrovat se zdarma