Pozor na workoholismus. Ničí zdraví i partnerské vztahy

Psychická pohoda
Vysoké pracovní nasazení je v dnešní době bráno jako ctnost. Někteří lidé se chlubí tím, že pracují od rána do večera, spí čtyři hodiny denně a pracovní telefon neodloží ani na dovolené. V takovém případě může jít o workoholismus, tedy o chorobnou závislost na práci.

Práce je pro nás nejen zdrojem příjmů, ale také rozvíjí naše schopnosti a přednosti. V zaměstnání chceme odvádět dobré výkony a být za svoji práci náležitě oceněni. Je však třeba zpozornět, pokud se práce stane nejdůležitější činností v životě. V takovém případě hovoříme o workoholismu neboli závislosti na práci.


Workoholici bývají většinou lidé s vyšším vzděláním ve vysokých funkcích. Jedná se častěji o muže. Nejohroženější jsou lidé s velkou zodpovědností, často jde o učitele, manažery, lékaře či novináře.


Každý z nás máme občas náročnější období, kdy je třeba v zaměstnání zůstat déle. Nesmí to však být trvalý stav. Workoholici neumějí odpočívat, nevěnují čas ani energii rodině a přátelům a nechápou, že kolegové mají volný čas jako prioritu.

Daného jedince nezajímá nic jiného než práce a je jedno, jestli právě čerpá dovolenou, nebo je víkend. Samotná práce workoholika nemusí bavit ani ji nemusí vykonávat kvůli penězům. Závislost na práci jej nutí k dalším výkonům bez ohledu na ostatní potřeby v životě.

Nejste workoholik?

Jak poznat, že vy nebo někdo z vašich blízkých trpíte workoholismem? Takový člověk cítí neustálé nutkání k pracovní činnosti, které nelze zahnat jinak než prací. Není snadné práci odložit a jít se věnovat jiné aktivitě, veškeré myšlenky směřují k pracovním úkolům. Po dosažení cíle necítí žádné uspokojení a okamžitě se vrhá na další úkol. Pokud je mu zamezen přístup k práci, vyskytují se abstinenční příznaky. Nastupuje podrážděnost, neklid a často agresivní chování.

Tip pro vás: Otestujte se, jestli nejste workoholik.

workoholizmus příznaky

Workoholici také často mají rodinné problémy, jejich partneři si stěžují na nedostatek volného času. Mnohdy trpí nespecifickými zdravotními problémy, jako jsou nevolnosti, vysoký tlak, poruchy spánku nebo bolesti hlavy, břicha či zad. Jsou neustále ve stresu a mohou se u nich vyskytovat deprese a úzkosti. Není výjimkou ani nadměrné pití alkoholu, kouření a zneužívání návykových látek. U těžkých případů je vysoké riziko infarktu a mozkové mrtvice.

Proč jsme závislí na práci?

Příčiny workoholismu není jednoduché určit. Roli hraje pravděpodobně několik faktorů. Workoholismus může mít kořeny v těžkém prostředí v dětství. I v dospělosti se pak snažíme splnit vysoká očekávání rodičů.

Podle psycholožky Nadi Michalkové může workoholismus začít nevinně, když člověk získá vytoužené zaměstnání. Lidé si neuvědomí, že je práce naprosto pohltila a nezbývá jim čas na jiné aktivity. Dalším faktorem pro vznik workoholismu bývá například útěk od vztahových problémů.

Vyhledejte odborníka

Lidé se závislostí na práci málokdy vyhledají pomoc odborníka. Mají pocit, že žádný problém nemají a návštěvu psychologa považují za ztrátu času, který by mohli věnovat práci. Také nejsou schopni sebereflexe a vinu často hledají u druhých.

Navštívit odborníka donutí workoholiky často až špatný zdravotní stav. Důsledky závislosti na práci jsou poruchy spánku, obrovské vyčerpání organismu vedoucí až ke kolapsu nebo náchylnost k syndromu vyhoření.

Tip pro vás: Vyzkoušejte náš kvíz a zjistěte, zda vás neohrožuje deprese nebo syndrom vyhoření.

workoholismus léčba

Léčba workoholismu

Vyhoření jako důsledek workoholismu podle psychiatra a terapeuta Tomáše Rektora často připomíná dobíhání ujíždějícího vlaku. „První věc, co s klientem musím vyřešit, je, aby ten vlak nechal ujet. Tím, že to udělá, samozřejmě zvýší svou úzkost, ale je to první krok k tomu, aby svou situaci přijal. Klíčové pak je, aby provedl revizi toho, jak žije, aby si řekl, kvůli čemu pracuje tak moc, jestli by nemohl ubrat, a pokud ne, jestli mu stojí za to ve stávajícím zaměstnání zůstávat. Stejně důležitá je i otázka, jakým způsobem odpočívá a relaxuje,“ říká psychiatr.

K terapii workoholiky dovedou také vztahové problémy, kdy partner vyhrožuje rozchodem. Při léčbě je důležitá psychoterapie, úprava životosprávy a rozdělení aktivit na práci, odpočinek, koníčky a čas strávený s blízkými. Léčba workoholismu vyžaduje také změnu osobních postojů a vzorců chování.

Workoholismu lze zabránit tím, že si vytyčíte vlastní hranice. Chránit se můžete například striktním dodržováním pracovní doby, vypnutým telefonem o víkendu a dostatečným zájmem o přátele a rodinu.

Foto: Pexels.com