quiet quitting co to je

Fenomén quiet quitting: Jak nenechat práci ovládat váš život?

Psychická pohoda
Trend, kdy zaměstnanci přestanou vykonávat nadměrné úkoly, angažovat se v práci nad rámec toho nejnutnějšího a soustředí se jen na základní povinnosti svojí pozice. Tak by se dal shrnout pojem quiet quitting, který v zaměstnání razí stále více lidí, zejména mezi mladou generací. Možná je vám tento přístup k práci sympatický, možná to považujete za lenost. Ať je to jakkoliv, pojďte se o quiet quittingu dozvědět více.  

Mezi lidmi byli vždy tací, kteří svou prací nežili a snažili se dělat jen to nejnutnější. V posledních letech je však tento přístup stále více vidět obzvlášť u generace Z a mladších mileniálů. Představuje vzdor proti neustále narůstajícím nárokům, které jsou na ně kladeny. 

Co to je quiet quitting 

Pojem quiet quitting můžeme volně přeložit z angličtiny jako tiché podávání výpovědi nebo pracovní rezignace. Znamená to, že zaměstnanec vykoná jen tu práci, za kterou je placený a jaké jsou jeho kompetence. Odmítá pracovat přesčas, být dostupný ve večerních hodinách na e-mailu nebo řešit pracovní úkoly o víkendech. Zkrátka pro některé z nás není práce smyslem života a jednoduše nestojí o povýšení.  

Quiet quitting představuje protipól tzv. hustle culture – kultury shonu, pro kterou je typická práce od nevidím do nevidím. Pro hustlery je hlavní životní náplní kariéra a tvrdá práce představuje jedinou cestou k úspěchu.¹    


Jak to celé začalo?  

Obrovský boom zájmu i veřejnosti o pojem quiet quitting odstartoval příspěvek na TikToku v červenci 2022. Čtyřiadvacetiletý programátor Zaid Khan ve videu hovořil o tom, že quiet quitting znamená držet se pevně popisu práce, nedělat nic nad jeho rámec, a také řekl, že práce nemusí být váš život a neurčuje vaši hodnotu. Neskončíte přímo se svým zaměstnáním, ale skoncujete s představou, že se v práci musíte neustále překonávat,” vysvětluje Zaid svůj přístup.Nehodlám investovat svůj čas do šedesátihodinového pracovního týdne a přetrhnout se kvůli práci, která se nezajímá o mne jako o člověka.“ Video získalo miliony zhlédnutí a pojem quiet quitting se obrovskou rychlostí rozšířil po internetu.


Quiet quitting můžeme považovat za symbol uplynulé pandemie. Spousta lidí měla home office, a tak se pracovní a rodinný život slil do jednoho. Zmizela hranice mezi prací a volným časem. Lidé ztratili přístup ke zdrojům odreagování a relaxace, na které byli zvyklí.² Na pracovníky v pomáhajících profesích byly kladeny obrovské nároky a obzvláště u nich stoupl počet syndromů vyhoření.³ Zaměstnanci si tak začali uvědomovat důležitost rodiny, koníčků i času na sebe a mnozí přehodnotili své životní priority. 

Dnes mnohé firmy požadují zaměstnance v kanceláři a dohánějí ztráty. Tlak na výkon je možná ještě vyšší než před pandemií. Mnozí na tento tlak reagují tichou rezignací a odmítají dělat cokoliv navíc. 


Jde to i jinak 

Někteří zaměstnavatelé si ale uvědomují, že duševní pohoda zaměstnanců je klíčovým hnacím motorem angažovanosti a produktivity. Například společnost Nike zavedla v roce 2021 každoroční „Týden pohody“, kdy jsou globální kanceláře zavřené, aby pracovníci mohli relaxovat a načerpat síly. Tím, že jsou všichni současně mimo práci, je pravděpodobnější, že volno lidí nebude rušeno e-maily či telefonáty.


Jak quiet quitting vypadá?  

I když někteří mohou považovat quiet quitting za symbol lenosti a sami pracují šestnáct hodin denně, pro jiné představuje nastavování vlastních hranic. Může jít také o boj proti tomu, že se po nich chce stále víc a víc práce a mzda či plat se nemění. Pojďme se podívat na to, jak může quiet quitting vypadat.  

  • Odmítání přesčasů. V mnohých firmách jsou zaměstnanci, kteří do práce chodí brzo a odcházejí jako poslední, považováni za vzorné zaměstnance, i když několik hodin strávili spíše diskusí s kolegy. Někteří si chtějí odpracovat svých osm hodin a odejít domů.  
  • Oddělení práce a soukromí. V mnohých firmách se očekává, že budete dostupní i o víkendech a budete řešit pracovní úkoly, které by klidně mohly vydržet do pondělí. Někteří se po pracovní době chtějí věnovat svým koníčkům či rodině, a proto s odchodem z práce vypínají telefon 
  • Žádná práce navíc. Děláte mnohdy práci, která neodpovídá tomu, co skutečně máte vykonávat? Někteří zkrátka práci navíc odmítnou.  
  • Změna hodnot. Je možné, že jste se dříve snažili práci dávat maximum na úkor osobního života. Pokud to šéf vnímal jako samozřejmost a nepřineslo vám to třeba zvýšení platu, není se čemu divit, že rezignujete a uvědomíte si důležitost soukromí, rodiny a přátel 
  • Snížená komunikace. Očekává se od vás, že se zúčastníte každotýdenního posezení s kolegy po pracovní době? Spousta pracovníků má v práci i přátele, ale jiní preferují oddělení soukromého a pracovního života. Quiet quitting reaguje tak, že lidé se podobných setkání odmítají účastnit a radši se věnují svým koníčkům.  

quiet quitting

Symbol nové generace 

Nositeli quiet quittingu jsou generace Y a Z, a i proto je někteří považují za líné. Podle průzkumu společnosti Deloitte se právě tyto dvě generace snaží o získání rovnováhy mezi prací a soukromím. Prioritou mladých je work-life balance a nechtějí práci obětovat svůj život a své přátele. Průzkum například poukázal na to, že se téměř polovina mladých v práci potýká s vyhořením a někteří kvůli tomu i ze zaměstnání odešli.  

Možná vy sami vnímáte, že vás práce vyčerpává a nemáte kvůli ní čas na soukromí a rodinu v míře, v jaké byste potřebovali. Řešením je nalézt mezi prací a soukromím rovnováhu a komunikovat své potřeby.  

  • Nastavte si hranice. Jste ten typ, že pokud je potřeba udělat něco navíc, šéf vždycky přijde za vámi? Důležité je umět si nastavit vlastní hranice a zvládnout umění říkat ne. Nebojte se nadřízeného odmítnout a zkuste mu i vysvětlit proč.  
  • Práce vás nedefinuje. Pro některé lidi je práce jediné životní štěstí a za povýšením vidí zvýšení osobního statusu. Tak to však být nemusí. To, jaký jste zaměstnanec, neukazuje na to, jaký jste člověk.  
  • Mluvte o svých potřebách. Stále čekáte na přidání, které ale nepřichází? Buďte aktivní a řekněte si o něj. Sdělte vedení i to, co se vám v práci nelíbí a jaké byste si představovali řešení. Můžete tím dosáhnout toho, že pracovní prostředí bude příjemným místem.  
  • Mějte koníčky. Berte práci jako zdroj příjmů, které vám umožní si zaplatit kurz keramiky nebo nákup bot na běhání. S tímto přístupem budete spokojenější a předejdete tím vyhoření. To, že žijete jen prací, se později může odrazit na psychickém i fyzickém zdraví.  


Zdroje:

1. Hustle culture: Is this the end of rise-and-grind? BBC. Dostupné z: https://www.bbc.com/worklife/article/20230417-hustle-culture-is-this-the-end-of-rise-and-grind
2. The Covid vaccine means a return to work. And a wave of resignations.  NBC News. Dostupné z: https://www.nbcnews.com/think/opinion/covid-vaccine-means-return-work-wave-resignations-ncna1269018 
3. TOBIÁŠOVÁ, Iveta. Syndrom vyhoření v době pandemie COVID-19. 2022. Dostupné z: https://is.slu.cz/th/dqhgc/. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Vedoucí práce Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ.
4. MENTAL HEALTH: The Silent Pandemic and the Impossible Quest for Happiness. Havas Group Prosumer Report 2023.
5. Striving for balance, advocating for change. The Deloitte Global 2022 Gen Z & Millennial survey. Deloitte. Dostupné z: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/about/2022/deloitte-2022-genz-millennial-survey.pdf  

Foto: Pexels.com 

Prémiový článek

Čtěte dál ZDARMA!

Stačí jednoduchá bezplatná registrace vaší
e-mailové adresy a získáte přístup ke kompletnímu obsahu webu. Po přihlášení budete získávat body a za ně čerpat další výhody – slevy na pojištění UNIQA a služby a zboží našich partnerů.
Registrovat se zdarma