quiet quitting co to je

Fenomén quiet quitting: Jak nenechat práci ovládat váš život?

Psychická pohoda
Trend, kdy zaměstnanci přestanou vykonávat nadměrné úkoly, angažovat se v práci nad rámec toho nejnutnějšího a soustředí se jen na základní povinnosti svojí pozice. Tak by se dal shrnout pojem quiet quitting, který v zaměstnání razí stále více lidí, zejména mezi mladou generací. Možná je vám tento přístup k práci sympatický, možná to považujete za lenost. Ať je to jakkoliv, pojďte se o quiet quittingu dozvědět více.  

Mezi lidmi byli vždy tací, kteří svou prací nežili a snažili se dělat jen to nejnutnější. V posledních letech je však tento přístup stále více vidět obzvlášť u generace Z a mladších mileniálů. Představuje vzdor proti neustále narůstajícím nárokům, které jsou na ně kladeny. 

Co to je quiet quitting 

Pojem quiet quitting můžeme volně přeložit z angličtiny jako tiché podávání výpovědi nebo pracovní rezignace. Znamená to, že zaměstnanec vykoná jen tu práci, za kterou je placený a jaké jsou jeho kompetence. Odmítá pracovat přesčas, být dostupný ve večerních hodinách na e-mailu nebo řešit pracovní úkoly o víkendech. Zkrátka pro některé z nás není práce smyslem života a jednoduše nestojí o povýšení.  

Quiet quitting představuje protipól tzv. hustle culture – kultury shonu, pro kterou je typická práce od nevidím do nevidím. Pro hustlery je hlavní životní náplní kariéra a tvrdá práce představuje jedinou cestou k úspěchu.¹    


Jak to celé začalo?  

Obrovský boom zájmu i veřejnosti o pojem quiet quitting odstartoval příspěvek na TikToku v červenci 2022. Čtyřiadvacetiletý programátor Zaid Khan ve videu hovořil o tom, že quiet quitting znamená držet se pevně popisu práce, nedělat nic nad jeho rámec, a také řekl, že práce nemusí být váš život a neurčuje vaši hodnotu. Neskončíte přímo se svým zaměstnáním, ale skoncujete s představou, že se v práci musíte neustále překonávat,” vysvětluje Zaid svůj přístup.Nehodlám investovat svůj čas do šedesátihodinového pracovního týdne a přetrhnout se kvůli práci, která se nezajímá o mne jako o člověka.“ Video získalo miliony zhlédnutí a pojem quiet quitting se obrovskou rychlostí rozšířil po internetu.


Quiet quitting můžeme považovat za symbol uplynulé pandemie. Spousta lidí měla home office, a tak se pracovní a rodinný život slil do jednoho. Zmizela hranice mezi prací a volným časem. Lidé ztratili přístup ke zdrojům odreagování a relaxace, na které byli zvyklí.² Na pracovníky v pomáhajících profesích byly kladeny obrovské nároky a obzvláště u nich stoupl počet syndromů vyhoření.³ Zaměstnanci si tak začali uvědomovat důležitost rodiny, koníčků i času na sebe a mnozí přehodnotili své životní priority. 

Dnes mnohé firmy požadují zaměstnance v kanceláři a dohánějí ztráty. Tlak na výkon je možná ještě vyšší než před pandemií. Mnozí na tento tlak reagují tichou rezignací a odmítají dělat cokoliv navíc. 


Jde to i jinak 

Někteří zaměstnavatelé si ale uvědomují, že duševní pohoda zaměstnanců je klíčovým hnacím motorem angažovanosti a produktivity. Například společnost Nike zavedla v roce 2021 každoroční „Týden pohody“, kdy jsou globální kanceláře zavřené, aby pracovníci mohli relaxovat a načerpat síly. Tím, že jsou všichni současně mimo práci, je pravděpodobnější, že volno lidí nebude rušeno e-maily či telefonáty.


Jak quiet quitting vypadá?  

I když někteří mohou považovat quiet quitting za symbol lenosti a sami pracují šestnáct hodin denně, pro jiné představuje nastavování vlastních hranic. Může jít také o boj proti tomu, že se po nich chce stále víc a víc práce a mzda či plat se nemění. Pojďme se podívat na to, jak může quiet quitting vypadat.  

  • Odmítání přesčasů. V mnohých firmách jsou zaměstnanci, kteří do práce chodí brzo a odcházejí jako poslední, považováni za vzorné zaměstnance, i když několik hodin strávili spíše diskusí s kolegy. Někteří si chtějí odpracovat svých osm hodin a odejít domů.  
  • Oddělení práce a soukromí. V mnohých firmách se očekává, že budete dostupní i o víkendech a budete řešit pracovní úkoly, které by klidně mohly vydržet do pondělí. Někteří se po pracovní době chtějí věnovat svým koníčkům či rodině, a proto s odchodem z práce vypínají telefon 
  • Žádná práce navíc. Děláte mnohdy práci, která neodpovídá tomu, co skutečně máte vykonávat? Někteří zkrátka práci navíc odmítnou.  
  • Změna hodnot. Je možné, že jste se dříve snažili práci dávat maximum na úkor osobního života. Pokud to šéf vnímal jako samozřejmost a nepřineslo vám to třeba zvýšení platu, není se čemu divit, že rezignujete a uvědomíte si důležitost soukromí, rodiny a přátel 
  • Snížená komunikace. Očekává se od vás, že se zúčastníte každotýdenního posezení s kolegy po pracovní době? Spousta pracovníků má v práci i přátele, ale jiní preferují oddělení soukromého a pracovního života. Quiet quitting reaguje tak, že lidé se podobných setkání odmítají účastnit a radši se věnují svým koníčkům.  

quiet quitting

Symbol nové generace 

Nositeli quiet quittingu jsou generace Y a Z, a i proto je někteří považují za líné. Podle průzkumu společnosti Deloitte se právě tyto dvě generace snaží o získání rovnováhy mezi prací a soukromím. Prioritou mladých je work-life balance a nechtějí práci obětovat svůj život a své přátele. Průzkum například poukázal na to, že se téměř polovina mladých v práci potýká s vyhořením a někteří kvůli tomu i ze zaměstnání odešli.  

Možná vy sami vnímáte, že vás práce vyčerpává a nemáte kvůli ní čas na soukromí a rodinu v míře, v jaké byste potřebovali. Řešením je nalézt mezi prací a soukromím rovnováhu a komunikovat své potřeby.  

  • Nastavte si hranice. Jste ten typ, že pokud je potřeba udělat něco navíc, šéf vždycky přijde za vámi? Důležité je umět si nastavit vlastní hranice a zvládnout umění říkat ne. Nebojte se nadřízeného odmítnout a zkuste mu i vysvětlit proč.  
  • Práce vás nedefinuje. Pro některé lidi je práce jediné životní štěstí a za povýšením vidí zvýšení osobního statusu. Tak to však být nemusí. To, jaký jste zaměstnanec, neukazuje na to, jaký jste člověk.  
  • Mluvte o svých potřebách. Stále čekáte na přidání, které ale nepřichází? Buďte aktivní a řekněte si o něj. Sdělte vedení i to, co se vám v práci nelíbí a jaké byste si představovali řešení. Můžete tím dosáhnout toho, že pracovní prostředí bude příjemným místem.  
  • Mějte koníčky. Berte práci jako zdroj příjmů, které vám umožní si zaplatit kurz keramiky nebo nákup bot na běhání. S tímto přístupem budete spokojenější a předejdete tím vyhoření. To, že žijete jen prací, se později může odrazit na psychickém i fyzickém zdraví.  


Zdroje:

1. Hustle culture: Is this the end of rise-and-grind? BBC. Dostupné z: https://www.bbc.com/worklife/article/20230417-hustle-culture-is-this-the-end-of-rise-and-grind
2. The Covid vaccine means a return to work. And a wave of resignations.  NBC News. Dostupné z: https://www.nbcnews.com/think/opinion/covid-vaccine-means-return-work-wave-resignations-ncna1269018 
3. TOBIÁŠOVÁ, Iveta. Syndrom vyhoření v době pandemie COVID-19. 2022. Dostupné z: https://is.slu.cz/th/dqhgc/. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Vedoucí práce Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ.
4. MENTAL HEALTH: The Silent Pandemic and the Impossible Quest for Happiness. Havas Group Prosumer Report 2023.
5. Striving for balance, advocating for change. The Deloitte Global 2022 Gen Z & Millennial survey. Deloitte. Dostupné z: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/about/2022/deloitte-2022-genz-millennial-survey.pdf  

Foto: Pexels.com 

Prémiový článek

Tento obsah
je dostupný po bezplatném přihlášení do Prémiové zóny.

Přihlášení uživatelé mají přístup ke kompletnímu obsahu tohoto webu. Pokud se přihlásíte, můžete také objevit řadu výhodných nabídek a slev UNIQA a našich partnerů.
Přihlásit / Registrovat