Všichni se někdy pohádají. V čem spočívá kouzlo přesvědčivých lidí?

Psychická pohoda, Životní styl
Pokud nejste tak trpěliví a tolerantní jako dalajlama, je více než pravděpodobné, že se do nějaké výměny názorů s partnerem či kýmkoliv jiným sem tam zapletete i vy. Což není špatně. Vědci dávno přišli na to, že snaha vyhnout se konfliktu je mnohem více stresující než se do něj namočit. Jenže když dva dělají totéž…

Existují „správné“ a „špatné“ způsoby, kterak ventilovat své pocity a vyjádřit svůj názor. Experti na danou problematiku doporučují pro efektivní hádání se držet se následujících zásad všech přesvědčivých lidí.

1. Cílem výměny názorů je hlubší pochopení myšlenkových pochodů oponenta
Z každé hádky byste měli vyjít s lepším povědomím o tom, co ten druhý potřebuje, a s představou řešení, ze kterého budou profitovat obě dvě zúčastněné strany. Lidé, kteří se umí hádat, soustředí svou pozornost na to, jak vyřešit problém, ne na to, jak porazit toho druhého. „Hádky by neměly být atentáty na něčí charakter nebo zpochybňováním něčí integrity,“ doporučuje Marissa Nelson, manželská terapeutka z Washingtonu.

2. Vyptávejte se tak, abyste co nejlépe pochopili perspektivu toho druhého
Přesvědčiví lidé chápou, že i druzí lidé mají své potřeby a cíle, kterých by rádi dosáhli. Všichni vstupujeme do diskusí  ze své vlastní perspektivy a  se svými vlastními předpoklady.

Abyste zbrousili hrany konfliktu, nenakládejte s druhým člověkem jako s nepřítelem a snažte se pochopit, o co mu jde.

„Když pochopíte jeho cíle a společně se budete soustředit na to, jak jich dosáhnout, hádka se promění v konstruktivní diskusi a z nepřátel se stanou spojenci,“ píše Jay Sullivan ve své knize Simply Said: Communicating Better at Work and Beyond.

Mohlo by vás také zajímat: Hádáte se před dětmi? Možná jim to bude lépe myslet

3. Používejte jasný jednoznačný jazyk a vyjadřujte to, co opravdu potřebujete
Úspěšní diskutéři říkají celou pravdu a mluví přímo a k věci. Terapeutka Susan Pease Gadoua předkládá příklad ze své praxe: „Pracuji s manželským párem, ve kterém žena bojuje se závislostí. A její manžel se po mnoha lžích a zradách potýká s nedostatkem důvěry. Je to obzvlášť těžké, protože ona hodně cestuje a on by si moc přál, aby ji nepodezíral. Takže říká věci typu: ,Ne že bych ti nevěřil, ale…‘ Kdyby ovšem řekl celou pravdu, musel by říct: ,Je mi to líto, ale stále v tebe nemám plnou důvěru a potřeboval bych se ujistit, že…,‘“ vysvětluje paní terapeutka.

Dokud všichni zúčastnění nevyloží všechny karty na stůl, těžko může dojít k nějakému konsenzu a pokrytí jejich potřeb.

4. Vyhýbejte se slovům „ale“ a „stejně“ poté, co váš protějšek vyjádří svůj názor
Protože mu tím dáváte najevo, že vás jeho postoj ve skutečnosti vůbec nezajímá. „Když ráno odcházím z domu a žena mi řekne: ,Zlato, tahle kravata je moc pěkná, ale…,‘“ je diskuse u konce. Prostě jdu a vezmu si jinou kravatu,“ říká Jay Sullivan. „Nevím, jestli se mi hodí ke košili nebo k saku. Nezáleží na tom. Vím jenom, že ji musím vyměnit.“ Pro úspěšnější argumentaci doporučuje vyměnit místo kravaty „ale“ či „stejně“ za „a“, které zní mnohem méně útočně. Neneguje to, co předcházelo, a vytváří prostor, kam může vaše konverzace pokračovat. I když máte na věc absolutně protichůdné názory, stále můžete otevřeně vyjádřit ten svůj i bez hřmotného „ale“.

5. Hlídejte si tón a řeč těla
Nezáleží totiž jen na tom, co říkáte, ale i na tom, jak to říkáte. Mluvte a dýchejte co možná nejklidněji, pomalu a důrazně. „V emočně vypjatých situacích je také dobré hlídat se a nelézt druhému do jeho osobního prostoru a dát mu tak najevo svůj respekt,“ doporučuje Marissa Nelson.

6. Zkuste druhého poslouchat, ne přesvědčovat
Tak, jak to znáte z mnoha politických debat, otázky, které začínají: „Myslíte si, že…?“, jsou pastí, která má za úkol dotlačit oponenta do úzkých. Což je užitečné, pokud chcete vést místo dialogu válku. Ne když chcete někomu porozumět. V takovém případě vám lépe poslouží otázky začínající slovy „proč“, „co“ a „jak“, které druhému dávají prostor k vyjádření jeho perspektivy. Vy musíte jen naslouchat. Takhle můžete hádku stočit do debaty. Debaty, jejíž cílem je vyřešit problém. „Cílem hádky je vyhrát. Jenže velmi často z ní vyjdou dva poražení,“ říká Jay Sullivan.

#Natálie Veselá

Lidská psychika je komplikovaná a bohatá na nejrůznější zákoutí, o jejichž existenci často nemáme tušení. My jsme se do nich zevrubně ponořili a vytvořili pro vás speciální microsite včetně simulátorů několika psychických poruch. Vyzkoušejte si, jak duševně nemocní vidí svět a možná, že si budete umět lépe představit, čím procházejí…

Přečtěte si také: Opravdové štěstí? Tkví ve schopnosti vyrovnat se s těžkostmi