AXA Patalie.cz Patalie.cz pojistka proti nudě
f

Odebírejte náš newsletter

Nic to nestojí a už vám nikdy neuteče žádný prima článek.
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

hledat

Opravdové štěstí? Tkví ve schopnosti vyrovnat se s těžkostmi

Během posledních dvou desetiletí se v psychologickém výzkumu výrazně projevuje hnutí pozitivní psychologie a jeho zaměření na štěstí, lidský potenciál a naplněný život. Tvrdí, že psychologové by se neměli omezovat pouze na duševní onemocnění, ale měli by se soustředit také na to, co dává lidskému životu smysl.

Zakladatel pozitivní psychologie Martin Seligman popisuje štěstí jako časté zažívání pozitivních emocí, jako je radost, vzrušení a spokojenost, v kombinaci s hlubšími pocity, jako je smysl a účel života. Zahrnuje také pozitivní mentální nastavení a optimistické vyhlídky do budoucna. Důležité je, že experti na štěstí tvrdí, že štěstí není neměnný charakterový rys, ale stav, na jehož dosažení můžeme pracovat.

Skrze smutek štěstí vstříc
Z britského výzkumu z roku 2010 vyplynulo, že klíčem ke štěstí a dobrému životu je především psychická flexibilita. Což například znamená, že jste otevřeni emocionálním zážitkům a schopni tolerovat a unést epizody, které ve vašem životě nepatří k těm nejveselejším. Tato schopnost činí vaši existenci bohatší a smysluplnější. Další studie prokázaly, že způsob, jakým reagujeme na okolnosti a události v našich životech, má na naše štěstí větší vliv, než ty události samotné.

Zažíváme-li stres, smutek a úzkost v krátkodobém horizontu, neznamená to, že v tom dlouhodobém nemůžeme být šťastni.

Přečtěte si také: Proč je pro vás nejlepší nemít žádná očekávání

Kudy tudy ke štěstí?
Filozoficky řečeno vedou podle „štěstílogů“ k pocitům štěstí dvě různé cesty: hédonistická a eudaimonická. Hédonisté vycházejí z přesvědčení, že pro šťastný život je třeba maximalizovat potěšení a vyhýbat se bolesti. Tenhle přístup se točí kolem uspokojování lidského apetitu a krátkodobých tužeb. Naproti tomu eudaimonický přístup míří na dlouhodobé cíle. Tvrdí, že bychom měli žít autenticky a pro vyšší dobro. Smysl života spočívá v laskavosti, spravedlnosti, cti a odvaze. Hledáme-li štěstí v tom hédonistickém slova smyslu, musíme neustále vyhledávat nové a nové radosti a zážitky a naopak se vyhýbat všemu nepříjemnému abychom si své štěstí udrželi na potřebné úrovni.

Opačný, eudaimonický přístup pátrá po smyslu s vědomím toho, že svou energií přispíváme k něčemu vyššímu, než jsme my sami.

To může zahrnovat čas od času i nepříjemné zážitky a emoce, ale často to vede k hluboké radosti a uspokojení. S tímto přístupem šťastný život nespočívá ve vyhýbání se těžkým časům, ale v tom, že jste schopni přijmout nepřízeň osudu způsobem, který vám umožňuje z těchto zážitků čerpat pozitivní zkušenost, díky níž lidsky rostete.  

Posttraumatický růst
Ne nadarmo se v našich zeměpisných šířkách říká, že co tě nezabije, to tě posílí. V podstatě jde o analogii indického rčení, že lotos roste ze špíny. Výzkumy ukazují, že potýkat se s těžkostmi pro nás může být ve výsledku dobré, v závislosti na tom, jakým způsobem se s nimi popasujeme. Ze setkání se stresem můžeme vyjít odolnější a ochotnější vzít naše životy do našich vlastních rukou a například dát konečně výpověď či vymanit se z neuspokojivého vztahu. Mnoho lidí, kteří si prošli nějakým traumatem, popisuje své zážitky jako katalyzátor pro radikální změnu a transformaci vedoucí k fenoménu známému jako posttraumatický růst. Poté, co prošli těžkým obdobím, nemocí nebo ztrátou, popisují své životy paradoxně jako šťastnější a smysluplnější.

Na rozdíl od pocitů štěstí, které jsou pomíjivé, je smysluplnější a šťastnější život založen na hledání a nalézání smyslu. Jeho součástí je nutné přijmutí našich vlastních slabostí a naší lidskosti, užívaní si pozitivních emocí a akceptování bolestivých pocitů jakožto součástí života. S pokorou, povděkem a bez vztekání se a kopání kolem sebe, když se svět netočí tak, jak bychom si zrovna přáli.   

#Natálie Veselá

Lidská psychika je komplikovaná a bohatá na nejrůznější zákoutí, o jejichž existenci často nemáme tušení. My jsme se do nich zevrubně ponořili a vytvořili pro vás speciální microsite včetně simulátorů několika psychických poruch. Vyzkoušejte si, jak duševně nemocní vidí svět a možná, že si budete umět lépe představit, čím procházejí…

Mohlo by vás také zajímat: Jak lépe pochopit náš svět? Osvojte si umění skutečné konverzace

Postarejte se o svou rodinu, dokud můžete.

Život vám může zkomplikovat nejen úraz, ale i delší nemoc. I když si myslíte, že jste jako rybička. Nechte nám své jméno, telefon a profík z pojišťovny AXA se vám brzy ozve.

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:
- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,
přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.
Zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/. (skrýt text)