Přívalové deště a povodně: jak poznat, že se blíží, a jak předejít škodám

Bydlení
Známe to z televizních zpráv: záběry na zatopené vesnice, poničené domy a zahrady, auta pod nánosem bahna, zoufalí lidé. Přívalové deště a lokální povodně se stávají tradiční součástí léta. A od klimatologů slýcháme, že tyto extrémní výkyvy počasí budou stále častější.

Vlastníci domů, chat, chalup i nízko položených bytů v rizikových oblastech by se měli definitivně smířit s realitou této hrozby. To, že hráz rybníka u vás ve vsi drží už pět set let, bohužel vůbec nic neznamená. 

Spousta škod způsobených velkou vodou je ale zbytečných jen proto, že si její pravděpodobnost nedokážeme připustit. Podívejme se tedy na to, co se dá udělat na poli prevence. 

Jak poznat, že se blíží 

I přes kvalitní systém předpovědi počasí je třeba říct, že konkrétní místo, kde se nebezpečné bouřkové lijáky mohou vyskytnout, předpovědět prakticky nelze. Jste-li potenciálně ohroženi přívalovými srážkami či následnou přívalovou povodní, vaše obec nejspíš provozuje varovný systém, kdy může rozesílat varovné SMS zprávy, použít rozhlas nebo rozeznít sirény. Registrujte se do něj.

Můžete využít také aplikaci Českého hydrometeorologického ústavu. Podobnou službu představuje i MeteoUNIQA – varování před blížícími se extrémními výkyvy počasí, jako jsou velké bouřky, přívalový déšť, krupobití, sněhové vánice, náledí a vichřice.

Při obdrženém upozornění je dobré pozorněji sledovat dění ve svém okolí, pustit si zpravodajská média, připravit se na možnost povodně a samozřejmě se chovat v souladu s protipovodňovými opatřeními. Může jít i o život, na to myslete nejdřív.

Pokud povodeň bezprostředně nehrozí, ale bouřková oblačnost je již pozorovatelná, je vhodné přinejmenším tuto oblačnost sledovat. Nebezpečí přívalových srážek a povodní je tím větší, čím níže jsou mraky nad terénem. Předpovídá nám to větší množství vláhy v atmosféře.

U silných srážek bývá velká frekvence blesků, ale chybí hlasité hřmění, které je utlumeno silnými srážkami. A také nevidíme čárové blesky, ale jen rozmazané záblesky. 

Dlouhodobá příprava 

Spoustu prevence můžete udělat v době „klidu“, kdy nebezpečí nehrozí.  

  • Nejprve se informujte na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní.  
  • Dále se informujte o místě a způsobu evakuace a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni. 
  • Udělejte si povodňovou obhlídku svého obydlí, pozemku a nejbližšího okolí. Prostě se zamyslete nad tím, kde zůstanou bezpečná místa bez vody, kam byste mohli přeparkovat auto, kam do bezpečí poslat další členy rodiny. 
  • Zajistěte, aby neupevněný materiál, jako jsou menší ploty, psí boudy a podobné překážky, nebránil volnému průtoku vody a nevytvářel druhotné hrázky a ucpávky vodního toku. Voda tak bude moci snáz „projít“ a nebude se zbytečně držet na vašem pozemku. 
  • Připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, sklepních oken, odpadních potrubí atd. Posloužit mohou pytle s pískem, fólie, desky, ucpávky kanalizace. Když se zeptáte místních hasičů, třeba vám pytle na písek rádi věnují.  
  • Obecně také platí, že není dobré skladovat ve sklepech potraviny, chemikálie a nebezpečné látky. 

Když to přijde 

Pokud už velká voda přichází, zbytečně neriskujte ve snaze ochránit majetek. Rozhodně nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých. Prioritou je včas se dostat na místo, které nebude zatopené vodou.

Pokud máte čas zachraňovat majetek, přeparkujte auto na vyvýšené místo. Možná stihnete i doplnit pohonné hmoty a zaparkovat mimo záplavové území. To ale jen v případě, kdy vůz nebudete využívat při evakuaci. 

Při zaplavování domu vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody. Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě nebo do vyšších pater budovy. 

Buďte připraveni na evakuaci – opuštění domova. Vždy se řiďte případnými pokyny policie, hasičů nebo pověřených osob obce.