seberozvoj

Osobní rozvoj aneb vždy je co zlepšovat

Psychická pohoda, Životní styl
Možná patříte ke skupině lidí, kteří nechávají svůj život plynout, věří na náhodu, štěstí a smůlu. Možná jste nespokojení a máte pocit, že na svém životě nedokážete nic změnit. Opak je ale pravdou! Zapracujte na osobním rozvoji a uchopte ho pevně do svých rukou. V následujícím článku se dočtete, jak se stát nejlepší verzí sebe sama.

Jak člověk v průběhu života roste, vyvíjí se, učí se a nabírá zkušenosti, přirozeně pracuje na osobním rozvoji. Je ale rozdíl, jestli životem jen tak proplouvá, nebo zda se cíleně podílí na tom, kam směřuje.

Co si představit pod pojmem osobní rozvoj

Seberozvoj, osobnostní či osobní rozvoj představují synonyma a celkem široké pojmy označující zdokonalování sebe sama. Jedná se o celostní přístup k sebereflexi a zvyšování vlastního potenciálu s cílem zlepšit kvalitu svého života a dosáhnout svých nejhlubších aspirací. Do této oblasti je možné zahrnout celou škálu činností, jejichž využíváním si zlepšujeme různé aspekty života:

 • profesní,
 • osobní,
 • duchovní,
 • finanční,
 • vztahové,
 • rodinné.

Činy a pokroky v jedné oblasti mají obvykle pozitivní dopady v ostatních.  


Čím více se seberozvoji věnujete, tím kvalitnější život žijete.


Proč přispívat svému osobnímu rozvoji? 

Konkrétně se osobní rozvoj zaměřuje na to, abychom byli ve svém životě spokojenější a šťastnější. To je docela úctyhodný cíl, že? Po celý život se snažíme naplňovat své potřeby, abychom žili v harmonii sami se sebou a se svým okolím.

osobní rozvoj

Osobní rozvoj odpovídá potřebě naplnění, o které každý z nás usiluje, a tato potřeba se u každého liší.

Realizace vlastního potenciálu přináší mnoho výhod pro sebevědomí a kvalitu života:  

 • umět se prosadit,  
 • rozhodovat se v souladu se svými hodnotami,  
 • zlepšit vztahy k sobě samému i k ostatním,  
 • být pozitivnější,
 • získat samostatnost,
 • posílit svou kreativitu,
 • rozvinout nový talent atd.

Pokud na sobě člověk nebude pracovat a rozvíjet se, bude stále stejný. Tedy i jeho život se bude vyvíjet stále stejným způsobem.


Sedm tipů pro osobní růst:

1. Zhodnoťte svou situaci 

Kde se na své životní cestě nacházíte? Jste s ní spokojeni? Co byste rádi dělali? A hlavně proč? K tomuto posouzení vám může pomoci osobní SWOT analýza.
Zhodnoťte svou současnou situaci z různých hledisek: 

 • profesní,  
 • osobní,  
 • fyzické zdraví,  
 • duševní zdraví,
 • psychická rovnováha,
 • sebedůvěra,
 • schopnosti,
 • sny,
 • limity.
 • Jaké jsou vaše dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle?
 • Co vás motivuje k jejich dosažení?
 • Jaká je úroveň vašeho odhodlání?

Poslední dva body jsou klíčové. Právě k těmto odpovědím se budete obracet ve chvílích nízké motivace.

plán osobního rozvoje

2. Stanovte si jasné cíle 

Abyste si byli jisti, že jste na správné cestě a že se na ní nevzdáte, musíte si jasně definovat svůj cíl. Při definování konkrétních cílů vám může pomoci metoda SMART. Její název je akronymem složeným z anglických slov, která vystihují, jak by měl stanovený cíl vypadat:

 • Specific, simple – přesně definovaný čím přesnější, tím snadněji se vám bude plnit; měl by být také jednoduše pochopitelný 
 • Measurable, meaningful, motivating – dobře měřitelný, smysluplný a motivující
 • Achievable, appropriate – dosažitelný a pro vás vhodný
 • Relevant, realistic – relevantní pro vás a v souladu s ostatními cíli; měl by také být reálný
 • Time bound, time limited – časově omezený – měli byste si stanovit časový limit pro dosažení daného cíle 

Například místo formulace cíle „zlepšit se v angličtině“ by použití SMART vedlo k formulaci cíle „do konce roku zvýšit svou anglickou slovní zásobu o 500 slovíček a být schopen vést plynulou konverzaci po dobu 15 minut“.  

Vyjmenujte důvody, proč je to pro vás důležité. Pokud například chcete být zdravější, zkuste se zamyslet nad tím, co budete cítit, až tohoto cíle dosáhnete. Jaké výhody pocítíte, jakých dalších cílů můžete díky tomu posunu dosáhnout atd.

Stanovujte cíle vyváženě, aby vás nestresovaly, ale zároveň vás ani nenudily, nýbrž vytvářely stimulující pocit flow…

3. Rozdělte své cíle na dosažitelné úkoly 

Za tímto účelem si sestavte plán osobního rozvoje, skutečný postup pro dosažení svých cílů. Naplánujte si jednotlivé kroky a uvědomte si, jaké nové chování si musíte osvojit. Nejlépe je rozdělit si cestu k cíli na postupné mety, abyste zajistili trvalý a uspokojivý pokrok. Tyto kroky vás jemně povedou k novému chování a návykům, které vás dovedou ke stanovenému cíli. 

4. Nečekejte 

Neodkládejte na později, co můžete udělat hned. Zklamání z toho, že jste nezačali se svou změnou už dávno, může být mnohem větší než z toho, že vaše cesta k cíli nedopadla úplně podle plánu. 

5. Vytrvejte 

Osobní rozvoj je náročný a dlouhodobý proces, který vyžaduje velké nasazení. Je procesem postupných změn v každodenním životě člověka. Budou vás čekat nejrůznější překážky a nástrahy, kvůli kterým budete chtít všeho nechat. Tehdy si musíte připomenout své aspirace a závazky, abyste si udrželi motivaci. Koneckonců, kdyby byl úspěch tak jednoduchý a „bezbolestný“, dosáhl by ho každý…

osobní rozvoj aktivity

6. Sledujte svůj pokrok 

Zapisujte si, čeho jste už dosáhli, jaké změny pozorujete. Odměňujte se! Vidět svůj pokrok je zdrojem motivace. A když si za každý dosažený cíl dáte nějakou odměnu, povzbudí vás to a zvýšíte svou motivaci. Jakmile cíle dosáhnete, můžete ho upravovat nebo si nastavit nový, abyste se udrželi na správné cestě. 

 7. Nebuďte na to sami 

Obklopte se pozitivními a zkušenými lidmi, kteří jsou pro vás zdrojem povzbuzení a inspirace. 

Ačkoli jde o osobní proces, osobní rozvoj by neměl být procesem osamoceným. Co může být lepšího než cítit podporu blízkých, abyste dosáhli svých snů a nenechali se na cestě odradit a nevzdali se? Mluvte o svých projektech ve svém okolí, sdílejte své zkušenosti, a můžete dokonce inspirovat své blízké k témuž! 

Cesta může být cíl 

Osobní rozvoj nakonec odpovídá jak stanovenému cíli, tak cestě, kterou se k němu vydáte. Je to cesta se sebou samým a pro sebe. Velmi často je to právě příležitost k setkávání a výměně názorů, které tento proces doplňují a obohacují. Nezbývá než vám popřát cestu posetou podnětnými výzvami, inspirativními setkáními a potěšujícími úspěchy. Šťastnou cestu! 

Foto: Pexels.com