Jak lidská lenost zlepšuje náš svět?

Životní styl
Většina lidí má za to, že lenivost kazí charakter a kvůli ní toho člověk moc v životě nedosáhne. Nikdo tuto vlastnost nemá rád na sobě a ani na lidech okolo sebe. Pravda o této nechtěné vlastnosti je ale trochu jiná. Mnozí leniví jedinci to dotáhli dál, než ti pracovití. Pokrok lidstva leží právě na bedrech lidí, kteří se vyžívají ve své lenivosti.

bell-01

Líný jedinec se vyhýbá nepříjemným povinnostem. Ať se vám tato informace líbí, nebo ne, lenivost způsobila rychlý pokrok ve světě. Ačkoliv by lidé měli lenost oslavovat a obdivovat, naopak ji zavrhují. Po celou dobu školní docházky a následně i v práci je líný člověk negativně popichován od rodičů, učitelů i šéfů. To je špatně, protože tato lidská vlastnost posunula svět dopředu.

Nesem vám noviny, ale po drátě
V dnešní době nedokáže téměř nikdo ocenit, že lenost je zodpovědná za všechny pokroky lidstva. Měli byste se podívat pravdě do očí. Chlapík, který vynalezl plachtu do lodi, to udělal proto, aby už nemusel ručně veslovat. Bylo to pro něj moc namáhavé. Dále proč by si lidé v minulosti ochočili koně, kdyby nebyli líní chodit po vlastních nohou? Alexander Graham Bell zkonstruoval první telefon. Proč myslíte, že to udělal? Chtěl ulehčit sobě i světu komunikaci mezi lidmi, aby se kvůli každé informaci nemuseli složitě osobně scházet. Jedná se o velký pokrok, ze kterého těžíme dodnes. Málokdo si ale uvědomuje, že vznikl na popud lenosti.  

Musí být cesta…
Každý stroj a každá věc byla stvořená proto, aby lidem ulehčila život. Všechny vývojové kroky ve společnosti byly řízeny či vynalezeny někým, kdo byl líný a nechtěly se mu dělat některé věci zbytečně složitě. Lenoši v duši cítili, že musí být jednodušší, rychlejší, levnější či bezpečnější způsoby, jak vykonat dané úkoly. Bylo jim jasné, že tvrdá práce je naprosto zbytečné plýtvání času a krácení si už tak krátkého života.  

Krysí závod
Namísto kreativních, vynalézavých a uměleckých duší, které se vyhřívají ve své lenosti, produkuje dnešní společnost dříče. Ti si vydělají ve svém životě jen malou almužnu, která jim vystačí akorát na základní potřeby. Lenoši si se svými nápady na ulehčení života mohou vydělat obrovské finanční částky. Navíc se dokáží i více radovat ze života a vyhnout se všudypřítomnému stresu a s ním spojeným duševním nepohodlím. Bohužel kreativní lenochodové nedostávají v dnešní době moc příležitostí na seberealizování, protože jsou nuceni se neustále točit v krysím kole.

Chvála lenosti
Mnozí lidé nedosáhnou úspěchu jen tím, že budou dlouho a tvrdě pracovat. Tajemství spočívá v tom, že si hledají cestu, jak si vše v životě zjednodušit. Lenoši nechtějí vynakládat příliš zbytečného úsilí na svou práci. Pokud se jim jednou povede něco si zjednodušit, chtějí to dělat pořád.  Tvrdá a usilovná práce není v některých případech příliš nutná. Někdy existuje jednodušší a efektivnější způsob jak dosáhnout daných věcí. Tvrdě pracující lidé nepoužívají téměř vůbec svoji kreativitu a inteligenci. Ti, kteří jsou motivovaní leností, si hledají jednodušší cestu. Tímto způsobem se vyhnou utrpení z příšerné dřiny. Plánujete být už zase leniví?

#Eva Vogelová

Bude vás také zajímat: Proč to mají ranní ptáčata lepší