Kouzelné barvy: která je pro vás ta nejlepší?

Životní styl
Barvy jsou magie. Něco, co se snažíme pochopit. Postupně odhalujeme střípky a skládáme pestrou mozaiku pravd dohromady. Ale některá tajemství se stále skrývají. Proč na nás barvy dokážou působit tak moc, že nám mění nálady, pocity, a dokonce i pomáhají léčit?

I když se to nezdá, o vlastnosti barev se v naší historii přela spousta chytrých hlav. Bodejť by ne. Malířství zaujímalo pozici toho nejposvátnějšího druhu umění. Mistrovsky namalované obrazy fascinovaly každého. Bez rozdílu pohlaví, vzdělanosti a zkušeností. Podstata dokonalosti spočívá v obratném používání barev. Ale těch správných! Že nerozumíte, co chtěl svým obrazem malíř vyjádřit? Vůbec nevadí. Stačí se nechat unášet pocitem, který se vás ve chvíli pozorování pomalu zmocňuje. A za ním stojí právě magie, kterou barvy vyzařují.

Každé oko vnímá jinak
Tyto podivnosti lomcovaly s hlavou nejednoho vědce. Barevností se zabývali lidé odpradávna. Jako vždy to ve velkém rozjeli v antice staří dobří filozofové. Nic jim neuniklo. Ani to, že každý vidí barvy trochu jinak. Ale ten, kdo se zasadil o první průlomové průzkumy, byl Isaac Newton. Zkoumal fyzikální vlastnosti těles a jednou z nich byla i barevnost. Tvrdil, že předměty barvu neobsahují. Vše vzniká působením světla na sítnici. „Barvy předmětů tedy nejsou ničím jiným než schopností odrážet ten či onen druh paprsku,“ píše velký fyzik ve své práci. To se ale nezdálo milovníkovi poezie, minerálů, antiky a žen J. W. Goethovi.

Mění osobnost
Ten krom svých monumentálních literárních počinů pracoval i s působením barev na lidskou duši. To u fyziků nebylo příliš trendy. Důkladnými pokusy vymezil několik barev, které nám prospívají a naopak. K pozitivním barvám podle něj patří žlutá, červenožlutá, žlutočervená. Samé veselé barvičky. Na druhou stranu k negativním se řadí modrá, červenomodrá a modročervená. Pak existuje ještě třetí skupina neutrálních tónů a do té spadá zelená. Jednotlivé barvy podle Goetha a antických myslitelů, o které opíral své studie, silně ovlivňují naši osobnost.

Dokážou léčit!
Na výzkumy velkého mistra navázali další a další badatelé. V minulém století se postupem času zakotvily jednotlivé vlastnosti všech barev, které lidské oko dokáže rozeznat. Kupříkladu vědec Niels Finsen, působící na přelomu 19. a 20. století, dostal za své hrátky s účinky barev Nobelovu cenu. Jeho výzkumy jasně prokázaly, že každá barva má své vlastní chvění. A to může v člověku vyvolat fyzické i psychické reakce. „Má nemoc, chudokrevnost, mi pomohla ve výzkumech. Díky ní jsem zjišťoval, jaký vliv má světlo v různých podobách na zdravotní stavy. Využil jsem pokusů ke zlepšení své choroby,“ prohlásil badatel v období své největší slávy. Jak na nás tedy jednotlivé barvy působí?

Červená
Mezi všemi barvami je královnou. Oslovuje lidi soběstačné, silné a sebevědomé. Dodává energii, aktivuje zahřívání a představivost. Zvyšuje vzrušení a dráždí smysly. V malbě je spojována především se symbolikou vášně a království. Její provokativní efekt se nejlépe dokládá na divoké reakci býků.

Modrá
Goethe ji nazval „půvabným ničím“. Její krása a síla spočívá v klidu a uvolnění. Pokud máte problém s komunikací, volte modrou, ve všech odstínech. Nadýchanost a jistota pomohou překonat blok. Nadměrné použití se taví v pocit chladu. V křesťanské symbolice se řadí k mariánským barvám.

Zelená
Nejpřirozenější. Odstín přírody a života. Pojí se především s čichem a kreativitou. Jaká jiná barva by mohla pomáhat tvořivosti než ta, kterou vyzařuje každé stébélko trávy a lístek stromu. Jen si zkuste sednout doprostřed zelenajícího se pole. Přepadne vás pocit úplné vyrovnanosti.

Žlutá
Slunce. Strůjce života. Čirá energie proudí spolu s vlnami žlutých barev. Zahání únavu. Pojí se s duchovnem. Buddhisté pracují se žlutou jako s barvou pokory a askeze.

Oranžová
Slavnostní barva. Vyvolává pocit radosti a chtíč oslavovat. Jde o nejoptimističtější ze všech barev. Znamená nový začátek, start. Podívejte se v ranních hodinách na východ slunce a nechte sebou cloumat pocitem vítězství. Protože světlo vždy poráží tmu! A právě oranžová hlásá vyhraný boj!

Tyrkysová
Moře, exotika. Pomáhá uzdravovat bolavé srdce i tělo. Dlouhodobý vliv tyrkysové zlepšuje zdravotní stav. Symbolizuje hygienu a čistotu.

Bílá
Pusto, nejistota a začátek. V někom dokáže vyvolávat pocit klidu, v jiném zase znepokojení. Odraz působí podle stavu mysli přijímatele. Barva nekonečna a rozjímání. Pohanské pranárody si ji spojovali s mystikou smrti.

Černá
Noc a nejistota. V černé se schovávají ty nejděsivější představy. Zavřete oči, ze tmy se vynoří strasti a smutky. Spolu s bílou tvoří jin a jang. Podstatu bytí. Způsobuje neklid. Evropská kultura s ní pracuje jako se symbolem smrti a konečnosti.

Šedá
Středobod rovnováhy. Vzniká smíšením základních barev černé a bílé. Neexistuje vyrovnanější barva s nejvíce neutrálním účinkem. Navozuje pocit nudy a pokory.

Fialová
Melancholie schovaná v kouzelném tajemství. Znepokojuje smysly. Poukazuje na něco, co nepatří do našeho světa vjemů. Velice často je spojována s náboženstvím, vírou a tajemnem.

Hnědá
Realita a pevný bod. Kmeny stromů nesou různé odstíny hnědé. Jsou základním pilířem. Stabilitou ve světě nejistot. Barva vám pomůže cítit se doma jako doma.

Růžová
Něha a jemnost. Kombinací bílé a červené se krotí divokost rudosti. Není nadýchanější barva. Svádí k touze milovat. Symbolizuje panenskou lásku. Sentimentální náboj růžové omlazuje.

Experiment nade vše
Již víte, která barva patří právě vám? Pokud ne, nevadí! Experimentujte. Stejně tak jako mnoho lidí v medicíně. Dávejte si pozor na modrou. Slepci, který byl zavřen v modré místnosti, se snížila tělesná teplota o několik desetin stupně. Při přesunu do oranžové se naopak ohřál. S barvami se pracuje dokonce i v terapeutické praxi. Coloroterapií se uklidňují různé neduhy mysli. Najděte si ideální vlnění, které vašemu tělu prospívá, a pokuste se vystavovat se mu co nejvíce. Především v práci, kde vám pomůže překonat psychickou i fyzickou únavu! 

Lidské psychice a jejím zákoutím se věnujeme také na naší speciální microsite. Prozkoumejte její interaktivní části a vyzkoušejte si simulátory různých psychických poruch. 

#Jan Uhlík

Mohlo by vás také zajímat: Proč je srdce symbol lásky?