Když umění léčí duši

Psychická pohoda, Rozhovory
Současný člověk žije v době, která je nesmírně rychlá. Vše se musí okamžitě udělat, okamžitě zhodnotit, okamžitě prožít. Skoro se zdá, že se dnes neuznává emoce, ale výkon, logika a racionalita. Zapomínáme tak sami na sebe a na své mentální zdraví. Ve chvíli, kdy se necítíme dobře, nevěnujeme tomu pozornost a děláme, že se nás to netýká. Přitom starost o duši by měla být stejně důležitá jako starost o fyzické tělo.

Že to nejde vydržet do nekonečna, je jasné – onemocníme nebo přichází deprese. Někdy je cesta ven jednodušší, jindy to může být složitější a my se svěřujeme do rukou terapeuta, nebo bychom to rádi udělali, ale máme problém o svých nesnázích mluvit. Řešením by mohla být arteterapie – a právě o ní nám více poví arteterapeutka Andrea Hlubučková, na kterou jsme měli pár otázek.

Arteterapie jako zajímavá alternativa

Když se řekne terapie, většina z nás si možná představí, jak sedí na pohovce a mluví o svých potížích s psychologem. Arteterapie však představuje zajímavou alternativu, jak otevřít témata, jež jsou obtížně sdělitelná. Méně se soustředí na konverzaci a více na tvůrčí proces a individuální vyjádření. „Arteterapie probíhá v různých zařízeních a v různých kontextech. Jiná bude například v rámci arteterapeutického ateliéru v nemocnici, kde se léčí dlouhodobě nemocné děti. Jiné bude sezení s traumatizovaným dítětem. A jiná bude hodina pro veřejnost v uprchlickém táboře. Jiné bude taky individuální sezení s paní s neurotickými potížemi. Zkrátka, art – tedy umění – je prostředkem terapie,“ říká Andrea Hlubučková. Hlavním cílem arteterapie pak je redukovat psychické či psychosomatické problémy nebo například konflikty v mezilidských vztazích.

Rozvazuje jazyk a otevírá srdce

Arteterapie je obdivuhodný léčebný postup, kde není potřeba, abyste uměli kreslit, stačí jen přistoupit na myšlenku, že se vám dá pomoci prostřednictvím výtvarné tvorby. „Kreativní techniky jsou fascinující. Pracujeme rukama s výtvarným materiálem, do práce se promítá náš vnitřní život, jeho dynamika, kterou je možné spatřit, porozumět jí, rozvinout či přijmout. Práce s barvami, tahy tužky či tuše, keramickou hlínou, obrázky a dalším materiálem rozvíjí tvůrčí potenciál člověka, rozvazuje jazyk a otevírá srdce.

Tvůrčí projev je pro člověka přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je to způsob sebepoznávání. S tímto přirozeným projevem člověka zacházíme tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává tvůrčí proces, fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového, a především odvaha projevit se či naopak nechat věci plynout. Zaměřuji se spíše na proces tvorby než na následnou interpretaci,“ říká arteterapeutka Andrea Hlubučková a dodává: „Pracuji s nejrůznějším výtvarným materiálem, nejčastěji s pastely, pastelkami, barvami a štětci, jindy s keramickou hlínou či papírovou kaší.“

 Zkušený arteterapeut je základ

Rozhodnete-li se podstoupit „terapii uměním“, měli byste si předem ověřit, kdo vás nebo vaše dítě bude léčit. Databázi terapeutů můžete například najít na webu České arteterapeutické asociace (arteterapie.cz). Arteterapeuti mohou vykonávat svou práci pouze v rozsahu své odborné způsobilosti, jsou to především lidé se vzděláním psychologa, psychoterapeuta či zdravotní sestry.

Možná si říkáte, zda je vůbec možné tento léčebný postup provádět bez pomoci zkušeného arteterapeuta. „To nelze. Nebo – lze všechno, ale ošetřovali byste si zuby bez zubaře? Jistě, že je to možné, ale k čemu by vám to bylo? Můžete provozovat výtvarnou činnost za jiným než terapeutickým účelem. Můžete si kreslit, protože rádi tvoříte nebo protože vás to baví, odpočinete si u toho a tak dále. To lze do arteterapie zahrnout, ale v užším slova smyslu jde o terapii, kde potřebujete terapeuta a vztah s ním, abyste dosáhli výsledku,“ vysvětluje Andrea Hlubučková.

Mějte radost z vlastní kreativity

Vydat se do poradny k terapeutovi chce občas odvahu. Zjistěte si co nejvíce o různých typech terapií a vyberte si takovou léčebnou metodu, která je ta pravá právě pro vás. Pokud vás arteterapie nezaujala nebo si jí nejste jistí, můžete si alespoň vyzkoušet pár tipů, které doporučuje terapeutka Andrea Hlubučková na závěr: „Každý může volnočasově a relaxačně tvořit. Psát si kreativní deník. Můžete zachycovat své emoce a myšlenky výtvarně, koláží nebo kresbičkami. Nemusíte mít pro to žádné výtvarné vzdělání ani nadání. Není potřeba to nazývat umění a někomu ukazovat. Každý může mít radost z vlastní kreativity. Každý se také může vyrovnávat se svými potížemi a negativními emocemi tvorbou, tancem, malováním či hudbou.“

Andrea Hlubučková je psycholožka, psychoterapeutka a arteterapeutka. Je členkou České arteterapeutické asociace a zároveň České asociace pro psychoterapii. Pracuje s jednotlivci i skupinami na osobním rozvoji a duševní pohodě. Jejími klienty jsou především lidé s obtížemi psychického rázu – lidé duševně zdraví, nemocní i tací, kteří se pohybují na pomyslné hraně.