Young friends taking selfie during beach party. Group of mixed race friends taking selfie on the seashore.

Jak získat přátele a proč je přátelství dobré pro vaše zdraví

Psychická pohoda
Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Nemusíte být ale v nouzi, abyste ocenili výhody přátelství. O nich a také o tom, jak si získat nové přátele, se dozvíte v následujícím textu.

Kdo je to přítel

Přítel je takový člověk, k němuž nás váže osobní náklonnost, čistá a nezištná, která se během času rozvíjí a posiluje. Takové vztahy založené na vzájemné podpoře, solidaritě a přátelství potřebujeme všichni, abychom byli schopni čelit problémům, které před nás život staví.

Organizace spojených národů vyhlásila 30. červenec Mezinárodním dnem přátelství, aby tak lidem připomněla jeho význam. Přátelské vazby nám přinášejí trvalou stabilitu, pomocnou síť, která nás chrání, a pomáhají nám budovat lepší svět pro všechny.

Výhody přátelství

  1. Podporuje dlouhověkost: nedávné studie prokázaly, že lidé, kteří žijí aktivním společenským životem a udržují kvalitní mezilidské vztahy, žijí déle.
  2. Uvolňuje napětí: provedené výzkumy ukazují, že přátelství nám pomáhá uklidnit nervy, snížit napětí a úzkost, zvládat stres (zkuste se ohodnotit na naší stupnici vnímaného stresu) a předcházet mu.
  3. 3. Zdravější životní styl: lidé, kteří jsou obklopeni přáteli a rodinou, se těší lepšímu zdraví, tj. mají dobrý krevní tlak a nižší množství tělesného tuku.
  4. Zábava: přátelství nám přináší nezapomenutelné chvíle, příjemné zážitky, zábavné situace a spoustu smíchu. Nezapomeňte, že je prokázáno, že smích léčí!
  5. Pomáhá nám růst: přátelství nás provází všemi fázemi našeho života a je nezbytné pro náš osobní růst. Přátelství nám pomáhá osvojit si hodnoty a znalosti, emoční inteligenci a vzorce chování.
  6. Emocionální rovnováha: lidé jsou společenská stvoření a potřebují kontakt s druhými lidmi. Obzvlášť když prožíváme horší chvíle a když vyjadřujeme své pocity, je důležité cítit, že nám někdo rozumí.

Jak získat nové přátele

Nová přátelství sice navazujeme během celého života, jak ale stárneme, stává se hledání nových přátel stále obtížnějším, protože máme méně volného času a také proto, že jsme časem opatrnější v našich volbách.

Kromě těchto překážek je ve společnosti, v níž žijeme, stále komplikovanější skutečně se fyzicky setkávat s druhými lidmi (dlouhá pracovní doba, nedostatek volného času atd.).

Nicméně existuje velké množství digitálních aplikací, díky nimž je velmi snadné navázat kontakt s druhými lidmi. Navázání, budování a udržování nových emocionálních vazeb je práce, která se vyplatí, protože tyto vazby jsou jednou z nejlepších záruk štěstí a celkové pohody.