Maminčino objetí jako lék? Podporuje imunitu, růst i psychickou pohodu

Budoucnost, Psychická pohoda
Neexistuje lepší způsob, jak vyjádřit náklonnost a péči, než objímání. Objetí nám nenavozuje pouze hezký pocit, ale má také skutečný, fyziologický přínos pro naše zdraví. A u dětí to platí ještě daleko víc.

Řada studií již dávno potvrdila, že bez láskyplného doteku by se děti jednoduše nevyvíjely normálně. Rodičovské objetí je přitom zásadní už v prvních dnech po příchodu na svět. Takzvaný poporodní bonding, tedy pochování dítěte matkou ihned po narození, startuje u dětí imunitu, ale i vztah dítěte a matky, produkci mateřského mléka a tak dále.  

Jak uvádí kapacita v oblasti psychiatrie Cyril Höschl: „Ne náhodou se první 3 měsíce po narození někdy nazývají jako 4. trimestr. Novorozenec se do našeho světa vynoří z tmavého, teplého a pohodlného lůna a mazlení mu po tom šoku do určité míry nahrazuje prostředí dělohy.“  

Síla (ne)objetí  

Odborníci objímání dětí přirovnávají k olizování mláďat po porodu, jaké často můžeme vidět u řady savců. U dětí, kterým tato péče dopřána nebyla, tedy nejčastěji opuštěných dětí z dětských domovů nebo z nefunkčních rodin, dochází k narušení kognitivního vývoje i prodloužení toho motorického. Zjistilo se také, že objímání dokonce stimuluje růst a deprivované děti mohou trpět skutečnými růstovými poruchami.  

To souvisí s produkcí řady hormonů nezbytných pro vývoj dítěte, kterou objímání stimuluje. Dochází při něm také ke tvorbě tzv. „hormonu lásky“ oxytocinu, který nejen podporuje imunitu, ale také pocit štěstí a milovanosti. „Nemazlené“ děti také trpí řadou psychických problémů, které si s sebou mohou nést po celý život. Může k nim patřit nedostatek sebevědomí, neschopnost čelit konfliktním situacím. Tyto děti mohou mít v dospělosti problém navázat trvalý vztah nebo se naopak extrémně upnou na jednu osobu. 

Nezkoušejte teď ale své děti „umačkat“ ke zdraví. Největší přínos pro vývoj mozku má podle odborníků lehké pochování. Co pozitivního tedy maminčino nebo tatínkovo objetí dítěti přináší?   

Objímání posiluje imunitní systém 

Ano, je lékařsky prokázáno, že objímání skvěle posiluje imunitu. Jemný tlak na hrudní kost vytváří emocionální náboj. Ten stimuluje brzlík, který reguluje a vyrovnává produkci bílých krvinek v těle, a to zase pomáhá udržet pevné zdraví a eliminovat možné nákazy. 

Objímání snižuje stres 

Je také lékařsky dokázáno, že děti, které jsou od narození v častějším tělesném kontaktu s rodiči, mají nižší hladinu stresového hormonu – kortizolu. Proto jsou rodiče předčasně narozených dětí často vyzýváni, aby trávili více času chováním svých potomků už v nemocnici. Je totiž prokázáno, že chování novorozeňat pomáhá zlepšovat životní funkce dítěte. 

Objetí pomáhá dětem cítit se v bezpečí 

Děti potřebují láskyplnou náklonnost rodičů, aby se cítily citově bezpečně a věděly, že jsou bezpodmínečně přijímány do rodiny. Fyzická intimita objetí buduje v dětech důvěru, což jim umožňuje užívat si okolního světa. Toto bezpečí také zvyšuje jejich ochotu učit se novým věcem a připravuje půdu pro otevřenou a upřímnou komunikaci. 

Objímání pomáhá dětem získat zdravé sebevědomí 

Láska a péče dávají dětem pevný základ sebevědomí, které jim pomáhá s pozitivním vnímáním sebe samých a dodává odvahu zkoušet nové věci s vědomím, že rodičovská láska je neměnná. Jednoduchým objetím dítěte lze zvýšit jeho sebevědomí a umožnit mu, aby se plně zapojilo do okolního světa. Objetí můžeme vnímat jako „domovskou základnu“, kam se dítě může vrátit pokaždé, když potřebuje útočiště před skutečným světem.

Objímání dělá děti šťastnými 

Věděli jste, že dlouhé objetí dokáže člověku zvednout hladinu serotoninu, zlepšit náladu a navodit pocit štěstí? Objetí je lékem na pocity osamělosti, izolace a hněvu, se kterými se děti mohou setkat. Nepodléhejme proto rychlé době a dlouze se objímejme! 

Foto: Pexels.com