Čeština 2.0: Jak nám zobák narost

Životní styl
Přestože žijí na kufrech, vědátoři z lingvistické laboratoře Čeština 2.0 nejsou žádní trucmudrcové a nezahálejí ani v srpnu. Horlivě nadále bádají a sbírají slova, která v našem krásném jazyce doposud absentovala. Zahoďte drůbeží tiskoviny, zaparkujte tescobajky a zapomeňte na pokémor! Pojďte se s námi opět ochytřit!

pokemor 03

1. přemaštěný – předražený

2. interiérové dítě – dítě, které tráví veškerý čas doma (nejčastěji u počítače, tabletu, TV apod.)

3. vyfáknout – poslat (někoho) do háje/prdele; z angl. “fuck off”

4. sociokretén – podivín, člověk, který výrazně odchyluje od běžné společenské normy, což jeho okolí těžce snáší (např. bezostyšně prdí na veřejnosti apod.)

5. přemkovština – zlepšovací nápad, zlepšovák, pomůcka usnadňující určitou činnost; podle Přemka Podlahy, dlouholetého moderátora Receptáře, televizního pořadu pro kutily

6. okamurapop – hudební protiislámský “tuc tuc” styl, spočívající v xenofobních, špatně zrýmovaných popěvcích na podkresu syntetizátoru

7. teskobajk – levnější bicykl zakoupený v hypermarketu

8. udělat gumu – mít defekt; cyklistický slang

9. drůbeží tiskovina – časopis pro ženy, příp. obrázkový magazín určený nenáročnému publiku

10. lulympiáda – olympiáda poznamenaná dopingovými skandály (odkazuje na to, že při dopingové kontrole se musí odevzdat vzorek moči, tedy lulat do nádobky)

11. zápípí – prostor za pípou, místo za hospodským výčepem

12. smrtibudka – mobilní záchod, v němž je vykonání potřeby bojem o holý život, zvláště v nějakém řádně uleželém a umístěném na sluníčku

13. femofašistka – fanatická, radikální feministka

14. žlučoser – člověk, který neustále před něčím straší a na někoho útočí, opak dobrosera

15. žít na kufrech – být neustále na cestách, mít neustále sbalené kufry kvůli častému cestování

16. trucmudrc – chytřejší populista s propracovanější argumentací, jehož řešení vypadají na první pohled jako funkční a skutečná

17. pivoda – europivo,  pivo nevalné chuti, voda s příchutí piva

18. smrskflace – smrsknutí, zmenšení původního objemu zboží tak, aby to zákazník nepoznal

19. nazobaný – nadopovaný, dopující (např. sportovec)

20. pokémor – rychle se šířící obliba mobilní hry Pokémon Go

21. pacukavec – osoba neschopná udržet téma hovoru nebo dokončit započatou činnost

Bude vás také zajímat: Čeština 2.0: Jak nám zobák narost

#Martin Kavka