AXA Patalie.cz Patalie.cz pojistka proti nudě
f

Odebírejte náš newsletter

Nic to nestojí a už vám nikdy neuteče žádný prima článek.
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

hledat

Ve správném dechu zdravý duch. A také tělo

Že to s dechem není jen tak, toho si lidstvo všimlo již dávno. Ve starých naukách je dech posvátným procesem Božího aktu stvoření, jenž je vlastní všemu živému. Šamani z Amazonie, staří jogíni i tibetští mniši považují dech za nejhmatatelnějšího prostředníka mezi naším vědomím a duší. Příčinou je podle nich povaha dechu, která je jak vědomá čili vůlí ovladatelná, tak ale i nevědomá neboli vegetativní. Dokonce křesťanská mystika považuje nádech za ustavičné spojování se s naší božskou podstatou. Náhoda? Kdepak.

Je známo, že většina dnešní lidské populace nedýchá správně. To může mít následky, jež si neuvědomujeme. Dýchat správně během běžných denních úkonů mluvením počínaje přes pohyb až po pouhé sezení u počítače není pro leckoho samozřejmostí a většina z nás tak jede na tzv. povrchovém dýchání. Při takovém způsobu člověk využívá pouze horní úrovně plic a místo správných tří až pěti litrů vzduchu přijímá pouhého půl litru.

Jsme přidušená populace
Ve škole nás dýchat většinou neučili a ani dnes se o tom příliš nemluví. Chybné, a přesto nejběžnější dýchání má na organismus někdy až devastující vliv. Přispívá k vadnému držení těla, které sekundárně může způsobovat bolesti zad, migrény, v extrémních případech i vyhřeznutí plotének. K následkům patří také nerovnoměrný vývin dýchacích svalů.

Nedostatečné dýchání rovněž ovlivňuje pH krve, které je pro správné fungování organismu klíčové.

Optimální dýchací pohyby souvisí s přirozeným chodem většiny vnitřních orgánů, jako jsou játra, žlučník, slezina či žaludek. Ty jsou samotnými dýchacími pohyby stimulovány k efektivní činnosti. Pohyb bránice při dechu podporuje rovněž správnou peristaltiku střev, a je tedy pomocníkem normálního trávení. Stimuluje také lymfatický systém, který odpovídá za přirozenou obranyschopnost organismu proti patogenním mikrobům. V neposlední řadě je dostatečné okysličení krve v přímé vazbě s nervovou činností, čehož je využíváno i v relaxačních a stimulačních cvičeních. Jak, kdy a kde tedy správně dýchat?

Učit se od mimin
Dýchat nosem je od pradávna považováno za jediný správný způsob dechu při běžném provozu. Jóga rozděluje cestu dechu na dvě dráhy, které právě začínají u nosních dírek a je třeba je držet v harmonii. Dnes víme, že dýchání nosem ohřívá vzduch na potřebnou teplotu, ale také ho čistí a zvlhčuje. Do krve se tak dostává až o 15 % více kyslíku.

Správný dechový cyklus můžeme pozorovat například u novorozenců, ti totiž viditelně dýchají pomalu a hluboko do břicha.

Délka výdechu by měla přesahovat délku nádechu, aby se plíce důkladně vyprázdnily. Mezi každým výdechem a nádechem by měla být v ideálním případě krátká pauza. Samotný dýchací pohyb má tři fáze. První je břišní, kdy plníme spodní úrovně plic a vdechujeme do břicha. Při druhé fázi se plní hrudník, který se v mezích příjemnosti maximálně rozpíná a plynule přechází do třetí fáze, tzv. klíčkové. Zde se nadzvednou nádechem i klíční kosti, plíce jsou plné až po „okraj“. Tuto fázi můžeme při nacvičování podpořit lehkým nadzdvihnutím ramen. Samozřejmě se nedá předpokládat, že na takový rytmus lze myslet neustále.

Cvičení dělá mistra
Proto se doporučuje, aby si člověk našel každý den pět minut na to, aby takové cvičení vědomě prováděl. Buď vleže s pokrčenými koleny, aby břicho bylo uvolněné, nebo vsedě s rovnými zády. Třetí, náročnější způsob je trénovat dýchání při chůzi s rovnými zády. Při něm si můžeme pomocí kroků měřit délky jednotlivých fází. Dojde-li člověk ve cvičení určité pravidelnosti, dá se předpokládat, že si na zásady správného dechu vzpomene i během dne, a cvičení tak bude stále více automatizováno.

Od správného dýchání nás hojně vychylují drobné stresy během dne, kterým se nevyhneme.

Už jen nepatrný pocit spěchu mění dechové proudy a leckdy organismu trvá dlouho, než z módu stresového dýchání vystoupí. Každodenní pětiminutovky tak skýtají vhodnou kompenzaci vzniklých deficitů kyslíku.

Vydýchejte to!
To, že se těmito mechanismy dá působit na psychiku i opačně, tedy pozitivním způsobem, je celkem známá věc a existuje i mnoho technik, jak takové postupy provádět. Jednou z obecnějších je opět vědomé dýchání do břicha v momentě, kdy jsme ve stresové situaci. V tomto případě se však dech vede především do oblasti solar plexu. Právě hluboké koncentrované nádechy do této části pomohou při trémě, která se v oblasti horní části břicha nejvíce projevuje. Klid si můžeme navodit i pouhým bezmyšlenkovitým sledováním vlastního dechu právě ve chvíli, kdy ještě probíhá samovolně.

Pro navození vědomé relaxace je vhodné vést hluboké nádechy do středu hrudi.

Jóga navíc doporučuje tuto oblast prodýchávat pravidelně pro utužení zdraví či přímo podporu léčení probíhající nemoci. Zajímavou paralelou je fakt, že v této oblasti se nachází také brzlík, který s imunitou přímo souvisí. Metodu „prodýchávání“ lze uplatnit na všechny části těla, které zrovna něco sužuje, a opravdu, někomu se může podařit vydýchat bolest z těla ven.

Na dobré ráno i noc
Kdy je nejlepší provádět dechová cvičení? Samozřejmě kdykoliv, ale příhodná doba je brzy ráno. Mezi pátou a sedmou hodinou ranní má totiž vzduch nejvyšší dechové kvality, pro důkladnou metodiku lze tedy doporučit provádět takové praktiky venku či u otevřeného okna v ranních hodinách. V odpoledních hodinách a po obědě se zase hodí najít si chvíli pro odstranění kyslíkového deficitu, jenž často přichází po jídle nebo při dlouhé koncentraci na nějakou činnost.

Sledováním vlastního dechu lze také vhodně den ukončit, zvláště trpíme-li nespavostí.

Čím výš, tím líp
Notoricky známou zásadou je dopřát si pravidelný přísun čerstvého čistého vzduchu, avšak proč je občasný pobyt v horách tak blahodárný? Není to jen čistota ovzduší, ale za euforické pocity při návratu z hor může jejich řídký vzduch. Ten totiž v krátké době při pobytu v něm nutí organismus vytvářet si větší množství červených krvinek než obvykle. To lze pociťovat jako specifickou únavu, kterou při návštěvě hor mnoho lidí zažívá. Po návratu do obvyklé hustoty vzduchu se pak tělo lehce překysličí a dochází ke stimulačním procesům nejen na náladě, ale také u orgánových soustav, které si mohou takto dohánět své kyslíkové dluhy. Možná proto se tak daří dechovým cvičením v Himálaji i v Andách, kde se dech tak samozřejmě překrývá s duchem.

#Jacob Tetzeli

Nemoci nechodí po horách, ale po lidech. I když se na ně předem nejde úplně připravit, něco málo se udělat dá… Dali jsme pro vás do kupy speciální microsite s názvem Kolik stojí zdraví. Přečtěte si, jak dlouho trvá průměrná pracovní neschopnost, na jakou podporu od státu máte nárok, když dlouhodobě onemocníte a ve které nemocnici najdete nejlepší specialisty na různé neduhy.

Postarejte se o svou rodinu, dokud můžete.

Život vám může zkomplikovat nejen úraz, ale i delší nemoc. I když si myslíte, že jste jako rybička. Nechte nám své jméno, telefon a profík z pojišťovny AXA se vám brzy ozve.

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:
- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,
přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.
Zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/. (skrýt text)