AXA Patalie.cz Patalie.cz pojistka proti nudě
f

Odebírejte náš newsletter

Nic to nestojí a už vám nikdy neuteče žádný prima článek.
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

hledat

Jak nás naše společnost předurčuje k tomu být nešťastnými

Připadáte si někdy jako v cizím těle, jako by vaše emoce a pohyby patřily vlastně někomu jinému a vy byste byli jen nezúčastněnými pozorovateli? Tak to dost možná máte někde hluboko v sobě zakopané dávno zapomenuté trauma. Může vám připadat už dávno překonané, ale pak se náhle vynoří při nějaké hraniční životní situaci.

Víc než polovina všech dospělých má nějakou traumatickou vzpomínku z dětství – komplikované rozvodové tahanice, hádky, domácí násilí, školní šikanu, zneužívání… Následky těchto událostí si pak s sebou nesou celý život v podobě různých úzkostí, posttraumatického stresového syndromu nebo v nejzazším případě i fyzických projevů vnitřní nepohody. Ale jak se s tím vypořádat správně? A kdo je vlastně na vině, naše první vzory, nebo společnost, která je vyprodukovala?

Takže kdo za to může?
Doktor Gabor Maté, kanadský lékař specializující se na léčbu závislostí, je přesvědčen o druhé z nabízených variant. Podle něj nemůžeme házet všechnu vinu jen na rodinu a školu. Spoustu dramatických událostí snášíme špatně i díky tomu, že společnost, ve které žijeme, dostatečně nepodporuje v rodičích a učitelích nutnost pěstovat v dětech základní lidskou potřebu propojení těla a mysli, a děti jsou tak už odmala odosobněné. Nebo jednodušeji: cítí se ve světě tak trochu ztracené a jakýkoli zážitek vymykající se standardu je pro ně těžké zpracovat a vyhodnotit.

Maté soudí, že vyrůstání v takovéto společnosti má pak dost zásadní vliv na tvorbu traumat. Traumata nejsou špatné události, které se nám stanou, ty jsou traumatizující. Trauma je následné oddělení emocí od těla. Je to vlastně pro tělo taková sebeobrana. Vyhodnotí si, že je příliš nebezpečné a bolestné přijmout takovou emoci, a radši se „odpojí“, aby přežilo. Jenže v tomhle odpojeném stavu není pro mysl možný žádný další vývoj.

Kdybyste se celý život báli, že vás za dalším rohem přepadnou, na úvahy nad smyslem života vám asi moc času a chuti nezbude.

Kupuj věci, jsou dobré
Podle Matého náš politický a sociální systém je pro náš zdravý emocionální rozvoj dost nepřátelský, a tím nás dělá tak zranitelnými v těžkých chvílích:

„Máme spoustu skvělých výzkumů o tom, co trauma je a jak působí na naše tělo i psychiku. Máme spoustu dalších výzkumů ohledně léčení traumat a prevence, jak se jim vyhnout. Ale pořád neumíme všechny tyhle vědomosti aplikovat do života. V kapitalistické společnosti to jde těžko, protože záměrem kapitalismu je oddělit mysl od těla. Lidé jsou bráni pouze jako zboží. Na lidech záleží, jen dokud produkují, konzumují nebo něco vlastní. Pokud neděláte ani jedno, společnosti na vás nezáleží.“

Kde chybí láska, nastupuje závislost…

Co tedy máme dělat, aby naše duše vzkvétala a žilo se nám lépe? Abychom se v tomhle posunuli, musíme vytvořit společnost, která bude ochotná změnit svoje názory na výchovu a vzdělávání našich dětí. Protože správně namotivovaný mozek bude zvídavý sám od sebe a bude chtít všechno vědět a zjistit sám místo toho, aby ho k tomu musel někdo nutit. Takové děti bude pak mnohem jednodušší učit. Ale u rozrušených a odcizených dětí, jejichž emoční potřeby nebyly naplněny, je o dost těžší přesvědčit jejich mozek, aby se snažil přijímat fakta proto, že jim někdo tvrdí, že je to pro ně důležité.

Když se mozek zapomene smát
Doktor Maté ve své práci zkoumá souvislost nepříjemných zážitků se vznikem závislostí a jiných negativních stavů. Podle něj prvních pět let našeho života (včetně času, který strávíme ještě u matky v děloze) rozhoduje o tom, jaký sklon k závislostem budeme v dospělosti mít. Stres, nedostatek lásky a pocitu sounáležitosti, to všechno zhoršuje naši schopnost snášet těžké životní situace. Ale nejen to, snižuje dokonce naši schopnost správně zpracovat endorfiny a dopamin – chemické látky, díky kterým pociťujeme pocity štěstí a pohody.

Takto oslabeným lidem chybějí receptory k přijímání těchto podnětů, a jsou proto háklivější k vytvoření si závislostí na látkách, které by jim stimulující pocity alespoň částečně nahradily.

Drogy jsou pak pro ně možnou náhražkou látek, které jejich vlastní tělo nedovolí správně přijmout. Ovšem nemusí se jednat jen o návykové látky, závislost si můžete vytvořit v podstatě na čemkoli a bude vám přinášet podobné pocity. Hráči automatů zažívají obdobně euforické stavy, aniž by požili jakoukoli chemickou látku.

My lidé máme totiž silnou potřebu sblížení a vytváření vztahů, pramení z toho náš pocit uspokojení. A když tuhle potřebu nezvládneme uspokojit přirozeným způsobem, sáhneme po náhražkách. Opakem závislosti není střízlivost, ale sblížení. Se sebou a s lidmi v našem okolí.

#Simona Ó.

Lidská psychika je komplikovaná a bohatá na nejrůznější zákoutí, o jejichž existenci často nemáme tušení. My jsme se do nich zevrubně ponořili a vytvořili pro vás speciální microsite včetně simulátorů několika psychických poruch. Vyzkoušejte si, jak duševně nemocní vidí svět a možná, že si budete umět lépe představit, čím procházejí…

Mohlo by vás také zajímat: Neviditelná závislost: spotřeba léků proti bolesti stále roste

Postarejte se o svou rodinu, dokud můžete.

Život vám může zkomplikovat nejen úraz, ale i delší nemoc. I když si myslíte, že jste jako rybička. Nechte nám své jméno, telefon a profík z pojišťovny AXA se vám brzy ozve.

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:
- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,
přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.
Zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/. (skrýt text)