AXA Patalie.cz Patalie.cz pojistka proti nudě
f

Odebírejte náš newsletter

Nic to nestojí a už vám nikdy neuteče žádný prima článek.
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

hledat

Lenoši nebo chudáci? Patří dyslexie mezi vyprázdněné pojmy?

Dnešní společnost funguje v mnoha ohledech zvláštním způsobem. Třeba ráda obléká problémy do krásných kabátků. Jak? Velice jednoduše. Dává nešvarům nové vznešené názvy a schovává jimi pravou podstatu věci. Patří mezi vyprázdněné pojmy i dyslexie?

Na základní škole měla každá třída své dyslektiky. Neexistovala snad jediná, kde by nějaký nebyl. Málokdo však věděl, co vlastně to podivné slovo na d znamená. Spojovalo se pouze s tím, že daná osoba dostávala více času na zjednodušené testy. Mnohdy stačilo pouze zakroužkovat správnou odpověď. Zbytek třídy pečlivě vypisoval dlouhá souvětí a snažil se zachránit odpověď zbytečnými slůvky navíc. Ničím jiným se neodlišovali. Jak je tedy možné, že měli privilegium snazšího souboje s děsivým školským systémem?

Skákající písmenka
Prvně je důležité si vůbec říci, co je dyslexie. Odborná slovníková definice zní: vývojová porucha učení vyznačující se zhoršeným vnímáním celistvosti psaného textu a jeho čtení. Zkrátka jedinec má značné problémy přečíst souvisle větu a rozumět jí. Písmena doslova skáčou po papíře. Oči je nedokáží zachytit a posadit na své místo. To je vše? Jinak se dyslexie nepozná? Na zjištění toho, zdali daná osoba trpí vrozenou poruchou, existuje speciální druh testování. Týden dítě podstupuje různé textové a obrázkové úlohy, podle kterých se nakonec stanoví verdikt. Je to metoda spolehlivá?

Diagnóza neznámého
Není. Nálepku dyslexie může dostat i člověk, který reálně zákeřnou poruchou netrpí.  Forma diagnózy není dokonalá, protože neexistují přesně stanovené limity pro to, kdo dyslektik je a kdo už mezi ně nepatří. „Víme, že spousta dětí má velké problémy naučit se číst. Je ale potřebné někoho vydělovat z této skupiny a nazývat ho dyslektikem?“ ptá se světoznámý odpůrce termínu dyslexie britský psycholog v oboru vzdělávání Julian Elliott. Podle něj postrádá smysl pracovat s vymyšlenými diagnózami. Dítěti trpícímu obtížemi se čtením by měla být poskytnuta speciální péče a tréning, ať už má či nemá nálepku dyslexie. Takový je ale sen. Nynější situace se k takovému cíli ani zdaleka neblíží.

Špatné síto
Ne každý rodič a učitel dokáže vadu rozpoznat a pracovat s dítětem jinak. Jde to těžko. Nesmíme totiž zapomínat, že ne všichni vlastní dostatečnou mozkovou kapacitu, aby dokázali držet krok s ostatními. To nahrává znehodnocování pojmu dyslexie.

Nespolehlivá metoda testování tak může dát výhodu někomu, komu právem nenáleží. Ale i naopak!

Dítě s velkými problémy nemusí projít pseudoodborným sítem. Je odsouzené k tomu, aby na něj spolužáci koukali skrze prsty. Jako na hlupáka, kterého v životě nic nečeká. A to opravdové poruchy nemají vůbec co do činění s výškou inteligence. Jde především o genetický defekt, který způsobuje sníženou činnost části mozku, jejíž aktivita při čtení dominuje. Vzniká tak propast, která zapříčiňuje pomalejší vnímání souvislostí.

Slavní špatní čtenáři
I mnoho významných osobností se pralo se zmíněnými problémy. Alexander Graham Bell, Steve Jobs, Steven Spielberg. Dokonce i Albert Einstein se řadí mezi dyslektiky.

Úspěšní velikáni samozřejmě slouží jako skvělá inspirace pro lidi opravdu trpící poruchou.

Zajisté si pak dokáží sami sebe mnohem více vážit. Ale vše má i své stinné stránky. Obzvláště, když metoda rozpoznání poruchy nefunguje. Ihned vzniká pro hloupé prostor k povyšování se. Opírání se o to, že někdo úspěšný trpí či netrpí touto nemocí, vystudoval či nevystudoval vysokou školu, není dostatečným argumentem k ospravedlňování svých vlastních chyb.

Stržení nálepek
Jak vyřešit tuto prekérní situaci? Strhnout nálepku dyslexie. Ale nejenom ji. Existuje totiž i dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie, kde jde o jiné, ale v principu podobné nešvary. Zrušením škatulkování se otevře diskuze k řešení problematiky školství, které, jak víme, jakékoliv vybočení z normy neřeší. V dobrém i špatném. „Všem dětem, které bojují se čtením, musíme dokázat poskytnout dostatečný prostor ke zlepšení. Vybudovat ve školství speciální programy, které jim pomohou dostat se z nevýhodné pozice společenských outsiderů,“ dodává Elliott. Tím bychom zabili tři mouchy jednou ranou. Zaprvé by vznikla dostatečná pomoc a zadruhé by se zlepšila školní výuka. Ale především by nedocházelo ke špatnému rozdělování do skupin. Tím by se misky vah opět dostaly do rovnováhy. Nikdo by nebyl neoprávněně zvýhodňován.

Období dětství má zásadní vliv na to, jak sami sebe prožíváme v dospělosti. A vůbec to není jednoduché téma. Lidské psychice a duševnímu zdraví jsme se zevrubně věnovali na naší speciální microsite. Prozkoumejte její interaktivní části a vyzkoušejte si simulátory různých psychických poruch. 

#Jan Uhlík

Mohlo by vás také zajímat: Proč je dobře, že vaše dítě lže?

 

Postarejte se o svou rodinu, dokud můžete.

Život vám může zkomplikovat nejen úraz, ale i delší nemoc. I když si myslíte, že jste jako rybička. Nechte nám své jméno, telefon a profík z pojišťovny AXA se vám brzy ozve.

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:
- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,
přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.
Zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/. (skrýt text)