AXA Patalie.cz Patalie.cz pojistka proti nudě
f

Odebírejte náš newsletter

Nic to nestojí a už vám nikdy neuteče žádný prima článek.
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

hledat

Chemoterapie: léčba jedem

„Všechny látky jsou jedy; toliko dávka je příčinou, že látka přestává být jedem,“ napsal počátkem šestnáctého století Paracelsus, zakladatel lékařské chemie. Lék od jedu odlišuje jen množství a způsob použití. Chemoterapie znamená podávání jedu v takovém množství a kontextu, aby byl lékem.

Chemoterapie původně označovala jakoukoli léčbu podáváním chemických látek, léků. Tedy zároveň jedů: léčba infekčních onemocnění spočívá v cíleném poškozování jejich původců toxickými látkami. Pokud máte angínu, můžete ji vyléčit penicilinem nebo jiným antibiotikem: látkou, která je toxická pro určité mikroorganismy, takže zatočí se streptokoky, zatímco buňkám vašeho těla neublíží.

U virových onemocnění je situace složitější. Zatímco bakterie jsou samostatné mikroorganismy, viry se včleňují do buněk těla svých nositelů, takže je není možné jednoduše vymýtit. Nejsložitější je potom léčba onemocnění, které vznikají bez přímého vnějšího zavinění: například těch onkologických.

Občanská válka s vlastním tělem
„Lékař, ke kterému jsem přišla, mi prostě řekl diagnózu, že to vypadá na operaci, a abych počítala spíš s ablací, že to je strašně velký a že by mi nejdřív nabídnul zmenšovací chemoterapii. Když řekl slovo chemoterapie, tak to bylo pro mne strašný,“ popsala psychologům svůj zážitek onkologická pacientka.

Karcinom je tvořený našimi vlastními buňkami, které se od těch zdravých liší jen velmi málo, takže na ně medicína zatím neumí specificky zacílit.

Pokud bychom boj proti bakteriální infekci přirovnali k válce proti konkrétní armádě, léčba virového onemocnění by odpovídala občanské válce – a nádor tajné organizaci usilující o převzetí moci, jejíž členy není možné z vnějšku rozlišit od ostatní populace.

Léčba rakoviny proto zasahuje i zdravé orgány, z čehož pramení řada vedlejších účinků i neblahá pověst chemoterapie.

Podstatou nádorových buněk je, že se nebývale rychle množí – a neplní svou původní funkci. Toho využívají nejobvyklejší způsoby léčby rakoviny: radioterapie a chemoterapie. Radioterapie spočívá v ozařování nádoru, ať už z vnějšku, nebo ze zdroje umístěného bezprostředně k nádoru. Záření mění chemické vlastnosti atomů buněk; vzniklé ionty potom poškozují DNA, což se silněji projevuje u rychleji množících se buněk.

Na první signální…
Chemoterapie naproti tomu působí na celé tělo, ale bývá namířena specificky proti rozmnožování. Injekcemi nebo tabletami člověk přijímá cytostatika, specifické toxické látky poškozující hlavně karcinom, ale i další tkáně. Obvykle se v přesně stanovených intervalech užívá kombinace několika z nich, aby byla léčba efektivní a zároveň co nejšetrnější ke zdravým orgánům. Cytostatika zasahují hlavně ty nejrychleji se dělící buňky: vedle samotného nádoru nejvíc kostní dřeň, pohlavní buňky a trávicí ústrojí. Z toho vyplývají typické nežádoucí účinky – jimž ale současná medicína umí předcházet.

Takzvaná podpůrná léčba umožňuje zamezit nevolnosti a průjmům, případně je alespoň zmírnit. Chudokrevnost a snížení imunity v důsledku narušení krvetvorby v kostní dřeni může léčit podání signálních látek, které v těle podnítí zvýšenou tvorbu krvinek. Série intenzivní psychoterapie navíc často střídají několikatýdenní přestávky, během kterých se krevní rovnováha obnoví.

S poklesem červených krvinek a stresem z onemocnění souvisí i únava, malátnost a snížený sexuální zájem. Chemoterapie nebrání samotnému sexuálnímu styku, kvůli možným změnám spermií u muže a pravděpodobnosti poškození plodu u ženy ale není v jejím průběhu vhodné početí.

U obou pohlaví může léčba způsobit trvalou neplodnost, jejímž řešením může být zmražení spermií nebo vajíčka před zahájením léčby.

Duši nemožno opomíjet
Mezi typické projevy patří vypadávání vlasů kvůli poškození vlasových váčků: opět velmi rychle se množících buněk. Konkrétní obtíže mohou, ale nemusí nastat; jejich výskyt nebo absence souvisí s poškozením zdravých tkání a nevypovídá o úspěšnosti léčby.

Ve snášení nemoci a léčby i samotné vyléčení hraje zásadní roli i psychika. „Co potřebují onkologičtí pacienti nejvíc? Obyčejné slovo, doteky a prostou naději. A doteky nejvíc ze všeho,“ uvádí na webu pro pacienty Česká onkologická společnost ČLS. Lidský kontakt ani psychoterapie léčbu nádoru samozřejmě nenahradí – ale pomůže pacientovi se lépe vyrovnat jak s nemocí samotnou, tak vedlejšími účinky chemoterapie.

Psychická spokojenost navíc patří mezi prediktory úspěšnosti léčby: výzkumy ukázaly, že pravděpodobnost vyléčení nebo návratu onemocnění souvisí například se manželstvím, oporou rodiny a přátel nebo velikostí sociální sítě.

#VojtechPíšl

Nemoci nechodí po horách, ale po lidech. I když se na ně předem nejde úplně připravit, něco málo se udělat dá… Dali jsme pro vás do kupy speciální microsite s názvem Kolik stojí zdraví. Přečtěte si, jak dlouho trvá průměrná pracovní neschopnost, na jakou podporu od státu máte nárok, když dlouhodobě onemocníte a ve které nemocnici najdete nejlepší specialisty na různé neduhy.

Přečtěte si také: „Byla jsem v šoku, v životě je ale důležité se z ničeho nepodělat,“ tvrdí slečna, která onemocněla rakovinou lymfatického systému.

Postarejte se o svou rodinu, dokud můžete.

Život vám může zkomplikovat nejen úraz, ale i delší nemoc. I když si myslíte, že jste jako rybička. Nechte nám své jméno, telefon a profík z pojišťovny AXA se vám brzy ozve.

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:
- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,
přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.
Zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/. (skrýt text)