Alkohol za volantem: Poznáte opilého řidiče?

Auto a mobilita
Představte si, že jedete domů a vidíte před sebou řidiče, který jede nepravidelně. Poznáte, zda náhodou neřídí pod vlivem alkoholu? Čtěte dál a dozvíte se, jak vypadá typické řízení pod vlivem alkoholu nebo jak v daném případě reagovat.

Přibližně 25 % všech úmrtí na silnicích v Evropě souvisí s alkoholem za volantem, zatímco asi 1 % všech kilometrů v Evropě najedou řidiči s obsahem 0,5 promile alkoholu v krvi. Řízení pod vlivem alkoholu často vyeskaluje do rychlé jízdy, která v kombinaci se sníženými motorickými schopnostmi může skončit nehodou.

Pravděpodobnost, že „alkohol za volantem“ zapříčiní nehodu, roste přímo úměrně s hladinou alkoholu v krvi. Statistiky říkají, že řidič s 0,8 promile v krvi je v porovnání se střízlivým řidičem až 2,7krát vyšší pravděpodobnost, že bude účastníkem nehody. Pokud má řidič v krvi 1,5 promile alkoholu, jsou tyto nešťastné vyhlídky až 22krát takové než u střízlivého řidiče. S obsahem alkoholu v krvi neroste jen možnost nehody, ale i to, jak je závažná. Při řízení pod vlivem alkoholu je u řidičů, kteří mají v krvi 1,5 promile alkoholu předpoklad nehody 200krát vyšší než u střízlivého řidiče.

Tolerance alkoholu v Evropě

Většina zemí na území Evropy toleruje maximálně 0,05 g alkoholu na 100 ml krve, což odpovídá jednomu pivu nebo malé skleničce vína. Česká republika je spolu například se Slovenskem nebo Maďarskem jedním z mála států, které uplatňují nulovou toleranci alkoholu. Oproti tomu Malta nebo Velká Británie dovolují maximální míru alkoholu v krvi nad průměrných 0,05 g.

Proč je alkohol za volantem tak nebezpečný?

Řízení pod vlivem alkoholu silně ovlivňuje náš mozek. Kromě výrazně tlumivých účinků jsou po jeho požití blokovány chemické signály mezi jednotlivými mozkovými buňkami, což vede ke snížení kontroly motorických schopností. Kvůli alkoholu se také zpomalují reflexy i schopnost včas a správně používat pedály. Reakce na vizuální podněty jsou rovněž pomalejší a nesmíme zapomenout ani na rozmazaný zrak. Také se nám snižuje schopnost koncentrace a správného úsudku v krizových situacích.


Věděli jste, že…
… alkohol ovlivňuje ženy a muže v různé míře? Ženy totiž dosahují vyšší koncentrace alkoholu po požití stejného množství jako muži. Důvodem je jejich typicky menší tělesná stavba, odlišná biochemie a nižší podíl vody v těle. Tak či tak nulová tolerance platí pro všechny a muži by tento fakt neměli brát jako záminku!


Vliv alkoholu na chování řidiče:

  1. Na nejnižší úrovni jsou úkoly týkající se udržování správné rychlosti a udržování průběhu jízdy (řízení, zrychlení, brzdění atd.). Většina dovedností souvisejících s touto úrovní se začíná zhoršovat při hodnotě pod 0,5 promile.
  2. Na střední úrovni se přijímají rozhodnutí, která se zabývají konkrétními dopravními situacemi (mohu bezpečně předjet druhé auto, musím dát přednost v jízdě atd.). Dovednosti související s touto úrovní rozdělují pozornost, schopnost skenování a obecně i zpracování informací.
  3. Na nejvyšší úrovni se rozhoduje, zda má člověk řídit, nebo ne. Je dobře známo, že po konzumaci alkoholu je vlastní sebekontrola méně přísná.

Čím se vyznačuje jízda pod vlivem alkoholu?

  • Kličkováním po silnici
  • Nebezpečným předjížděním ostatních řidičů
  • Nedodržováním jízdy v určeném pruhu
  • Nepřirozeně velkými oblouky v zatáčkách
  • Příliš pomalou jízdou v rychlostním úseku
  • Nedáváním znamení o změně směru jízdy

Jestliže jste si dali nějaký alkoholický nápoj (ačkoli v malém množství), nikdy nesedejte za volant! Sedněte si za něj až v okamžiku, kdy jste si opravdu jistí, že jste střízliví. Nezapomínejte, že zbytkový alkohol za volantem se trestá stejně.

Pokud na silniční komunikaci spatříte řidiče, jehož jízda se vymyká běžným zvyklostem, rozhodně zbystřete pozornost. Spojení alkohol a řidič je totiž opravdu velmi nebezpečné a může končit tragicky. V první řadě o situaci určitě informujte policii na čísle 158. V případě, že řidič zastaví, pokuste se zjistit, co se opravdu děje. Neobvyklá jízda nemusí automaticky znamenat, že za volantem sedí řidič pod vlivem alkoholu, může se jednat také o nemocného člověka (např. infarkt), který neprodleně potřebuje pomoc.

Jaká jsou účinná opatření?

Přestože každý šofér ví, že alkohol za volantem se trestá vysokými pokutami, alkohol za volantem je stále příčinou asi čtvrtiny všech smrtelných nehod v Evropě. Problematika jízdy pod vlivem alkoholu není novinkou a už v minulosti bylo přijato mnoho nápravných opatření. Jedním z nejúspěšnějších z nich bylo zavedení kapesních dýchacích přístrojů v sedmdesátých letech minulého století. Jádrem účinných opatření jsou zákonné limity s nulovou tolerancí.

Autor fota: Pexels.com