17 tipů, jak vychovat sebevědomé dítě

Budoucnost, Životní styl
Zdravé sebevědomí je jedním z nejlepších dárků, jaké může rodič dítěti pořídit. Carl Pickhardt, americký psycholog a autor 15 knih o rodičovství, říká, že dítě, kterému chybí sebevědomí, přistupuje jen neochotně k novým výzvám a zdráhá se, pokud má zkusit něco nového, protože se bojí, že selže nebo zklame svoje okolí.

To mu může dost komplikovat pozdější život a bránit v úspěchu v pracovním životě. „Nepřátelé sebevědomí se jmenují strach a pesimismus,“ říká. Takže je úkolem rodičů povzbuzovat a podporovat své děti v překonávání překážek a zvládání těžkých úkolů. Jak vychovat sebevědomé dítě a čeho byste se měli držet při této výchově?

1. Oceňujte snahu bez ohledu na vítězství, či prohru

Když jste dítě, cesta je často důležitější než cíl. Takže ať už vaše dítě dalo vítězný gól zápasu, nebo to omylem koplo do autu, oceňte, že bojovalo. Jak říká Pickhardt, nikdy by se nemělo stydět za to, že to zkusilo. „Z dlouhodobého hlediska vám neustálé snažení vystaví pevnější sebevědomí než občasný úspěch,“ vysvětluje.

2. Povzbuzujte je v tom, že cvičení dělá mistra

Ať už vaše dítě zajímá cokoliv, zdůrazňujte mu neustále, že pouze cvičením, opakováním, tréninkem se může stát v oboru mistrem. Dělejte to ale tak, abyste na něj nevyvíjeli příliš velký tlak. „Cvičení je snaha investovaná do sebevědomého předpokladu, že se zlepšíte,“ říká Pickhardt.

3. Nechte je, ať řeší problémy samy

Pokud za ně děláte to nejtěžší vy, nikdy se u nich nerozvine schopnost a dostatek sebevědomí, aby se naučily hledat řešení samy. „Příliš mnoho rodičovské pomoci brání ve vybudování zdravého sebevědomí založeného na schopnosti poradit si sám,“ dodává k tomu pan psycholog. Jinými slovy: pro vaše dítě je mnohem lepší, když dostane pár dvojek nebo trojek, než když od začátku školní docházky nosí samé jedničky.

Takhle se totiž učí (nebo minimálně dostávají možnost učit se), jak řešit problémy a zlepšovat se.

4. Dovolte jim chovat se úměrně jejich věku

Neočekávejte od dítěte, že se bude chovat jako dospělý. „Když má dítě pocit, že se musí chovat jako rodiče, tento nerealistický standard ho může odradit od toho, aby se vůbec pokoušelo ,být dobré‘,“ osvětluje Pickhardt. Snaha naplnit přehnaná očekávání samozřejmě růstu sebevědomí nesvědčí.

5. Podporujte zvědavost

Někdy může být nikdy nekončící proud zvídavých dětských otázek samozřejmě únavný, přesto byste ho měli podpořit. Paul Harris z Harvardovy univerzity řekl deníku The Guardian, že kladení otázek je velmi důležité pro dětský vývoj, protože to znamená, že si uvědomují, „že na světě jsou věci, kterým nerozumí… že existují neviditelné světy vědění, které ještě nikdy nenavštívily“. Když děti nastupují do školy, ty, u kterých je tázání se po všem možné vítané a podporované, mají velkou výhodu oproti svým spolužákům, protože jsou zvyklé na přijímání informací a vysvětlování z domova, a je pro ně tedy snadnější absorbovat informace od učitele. Jinými slovy: učí se rychleji a lépe.

6. Předkládejte jim nové výzvy

Ukažte svým dětem, že i malými kroky mohou dospět k velkým cílům – třeba jezdit na kole bez pomocných koleček. „Rodiče mohou pěstovat dětské sebevědomí tím, že zvyšují dětskou zodpovědnost a samostatnost,“ doporučuje Pickhardt.

7. Nedovolte jim dělat věci polovičatě a nepřipouštějte pro své dítě žádné zkratky ani výjimky

Speciální zacházení může vyvolávat nedostatek sebevědomí. „Zpovykanost nenahradí zdravé sebevědomí,“ říká pan psycholog.

8. Nikdy nekritizujte jejich výkony

Nic nesrazí vašemu dítěti sebevědomí víc než vaše kritika jeho úsilí. Dát mu smysluplnou zpětnou vazbu a návrh na další postup je v pořádku, nikdy mu ale neříkejte, že si vede špatně. Pokud má strach selhat, protože se bojí, že budete smutní nebo naštvaní, nikdy se mu nebude chtít cokoliv nového zkoušet a jeho sebehodnota i sebevědomí ustrnou v bodě nula.

9. S chybami zacházejte jako se stavebními kameny pokroku

„Učení se z chyb zvyšuje sebevědomí,“ vysvětluje Pickhardt. K tomu ovšem dojde pouze za předpokladu, že vy jakožto rodič nakládáte s chybami a selháními jako s příležitostí k růstu. Nebuďte hyperprotektivní, dovolte svým dětem dělat chyby a pomozte jim porozumět, jak se mohou k úkolu postavit příště.

Vysvětlete jim, že není třeba obávat se selhání a že téměř vše, co se pokazí, se dá zase napravit.

10. Otevřete jim dveře k novým zážitkům

Pickhardt říká, že vy jako rodič jste zodpovědný za „rozšiřování životního rozhledu a zkušeností dítěte tak, aby si vypěstovalo dostatek sebevědomí na to, aby obstálo ve světě“. Vystavovat děti neznámým věcem znamená, že se učí, že bez ohledu na to, jak strašidelné a jiné se mohou zdát, ony je zvládnou.

11. Učte je všechno, co sami umíte

Pro vaše dítě jste superhrdinou, alespoň do té doby, než se z něj stane teenager. Využijte tuhle sílu a naučte je všechno, co víte o myšlení, konání a komunikaci. Jděte mu příkladem. Pickhardt zdůrazňuje, že když vaše dítě vidí, jak se vám v životě daří dosahovat vašich cílů, bude mít větší víru v to, že může být taky takové.

12. Neříkejte jim, že se o ně bojíte

Rodičovské obavy se u dětí mohou projevit tak, že jim spadne sebevědomí. „Projevy rodičovské důvěry plodí dětskou sebedůvěru,“ doplňuje.

13. Chvalte je, když čelí těžkostem

Život není fér. Je tvrdý a každé dítě to musí v určitý okamžik pochopit. Když se dítě potýká s nepříjemnostmi, rodiče by podle Pickhardta měli vždycky zdůraznit, jak moc je tahle zkušenost důležitá pro jeho budoucnost. A připomenout mu, že cesty ke štěstí bývají trnité.

14. Nabízejte jim pomoc a podporu, ale ne příliš velkou

Příliš mnoho asistence může snížit schopnost dítěte poradit si samo. „Když z rodičovské pomoci uděláte alternativu ke svépomoci, zvýší mu to sebevědomí,“ říká Pickhardt.

15. Tleskejte jejich odvaze zkusit něco nového

Ať už se chtějí dostat do basketbalového týmu, nebo jdou poprvé na horskou dráhu, podle Pickhardta byste měli ocenit, že mají odvahu vstoupit do neznáma. „Pohodlnost přichází, když se přilepíte k tomu, co už znáte, vše nové a neznámé vyžaduje odvahu,“ říká.

16. Nedovolte jim unikat z reality trávením celých dnů na internetu

Nenechte své děti schovávat se za monitorem. Povzbuzujte je k interakcím s reálnými lidmi v reálném světě. „Sebevědomí ve virtuálním světě (přestože je důležité) není totéž jako sebevědomí ve světě reálném,“ dodává pan psycholog.

17. Buďte autoritativní, ne příliš striktní či naléhaví

Pokud toho žádáte příliš mnoho a příliš nekompromisně, může tím sebevědomí vašeho dítěte dost utrpět. „Vyžadujete-li bezpodmínečnou poslušnost, neočekávejte, že se vaše dítě bude umět rozhodovat samo,“ zní poslední rada pana Pickhardta.

#Natálie Veselá

Lidská psychika je komplikovaná a bohatá na nejrůznější zákoutí, o jejichž existenci často nemáme tušení. My jsme se do nich zevrubně ponořili a vytvořili pro vás speciální microsite včetně simulátorů několika psychických poruch. Vyzkoušejte si, jak duševně nemocní vidí svět a možná, že si budete umět lépe představit, čím procházejí…

Přečtěte si také: Hádáte se před dětmi? Možná jim to bude lépe myslet